Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL COMUNICA?IILOR ?I TEHNOLOGIEI INFORMA?IEI"81. PROCEDURA 19/12/2003

 PROCEDURĂ din 19 decembrie 2003
de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele naţionale de comunicaţii electronice punct-multipunct în banda de frecvenţe 24,5-26,5 GHz

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 8 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 08 ianuarie 200482. ORDIN 423 08/12/2003

 ORDIN nr. 423 din 8 decembrie 2003
privind categoriile de frecvenţe radioelectrice a căror utilizare este liberă şi regimul armonizat de utilizare a acestora

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 890 din 12 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 12 decembrie 2003

ACT ABROGAT83. ORDIN 384 13/11/2003

 ORDIN nr. 384 din 13 noiembrie 2003
privind aprobarea listelor organismelor recunoscute pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 817 din 19 noiembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 200384. ORDIN 298 24/09/2003

 ORDIN nr. 298 din 24 septembrie 2003
privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 2003

ACT ABROGAT85. ORDIN 286 04/09/2003

 ORDIN nr. 286 din 4 septembrie 2003
privind modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 164/2003 pentru aprobarea Procedurii de tarifare şi a Listei cuprinzând tarifele de utilizare a spectrului, datorate anual către Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 10 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2003

ACT ABROGAT86. ORDIN 232 31/07/2003

 ORDIN nr. 232 din 31 iulie 2003
pentru aprobarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecventa

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 9 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 09 septembrie 2003

ACT ABROGAT87. ORDIN 225 18/07/2003

 ORDIN nr. 225 din 18 iulie 2003
pentru aprobarea Documentului de politica şi strategie privind implementarea serviciului universal în sectorul serviciilor poştale

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 9 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 09 septembrie 200388. ORDIN 209 30/06/2003

 ORDIN nr. 209 din 30 iunie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 31 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 31 iulie 2003

ACT ABROGAT89. NORMA 30/06/2003

 NORME METODOLOGICE din 30 iunie 2003
privind recunoaşterea organismelor pentru evaluarea conformităţii aparatelor cu cerinţele esenţiale prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 497/2003 şi de Hotărârea Guvernului nr. 88/2003

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 551 din 31 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 31 iulie 2003

ACT ABROGAT90. ORDIN 210 30/06/2003

 ORDIN nr. 210 din 30 iunie 2003
cu privire la notificarea echipamentelor radio în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 88/2003 privind echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuala a conformităţii acestora

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 28 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 28 iulie 2003

ACT ABROGAT