Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"791. ORDIN 168 28/11/2013

 ORDIN nr. 168 din 28 noiembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii de politici publice, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 52/2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 3 decembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 2013792. ORDIN 161 22/11/2013

 ORDIN nr. 161 din 22 noiembrie 2013
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale de Paşapoarte, aprobat prin Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 288/2011

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 740 din 29 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2013793. ORDIN 159 20/11/2013

 ORDIN nr. 159 din 20 noiembrie 2013
pentru stabilirea elementelor de siguranţă ale extraselor multilingve ale actelor de stare civilă

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 27 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 2013794. ORDIN 157 19/11/2013

 ORDIN nr. 157 din 19 noiembrie 2013
privind publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Acordului-cadru de parteneriat între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Agenţia Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene - FRONTEX, semnat la Bucureşti la 10 octombrie 2013 şi la Varşovia la 18 octombrie 2013

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 729 din 27 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 2013795. INSTRUCTIUNI 156 19/11/2013

 INSTRUCŢIUNI nr. 156 din 19 noiembrie 2013
privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în funcţii a personalului contractual de specialitate medico-sanitar, personalului de specialitate din compartimentele paraclinice medico-sanitare şi a celui auxiliar sanitar, încadrat cu contract individual de muncă în unităţile Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 21 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 21 noiembrie 2013796. ORDIN 154 11/11/2013

 ORDIN nr. 154 din 11 noiembrie 2013
privind stabilirea modalităţilor de asigurare a managementului Programului "Sistemul Integrat pentru Securitatea Frontierei de Stat a României"

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 707 din 18 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2013

ACT ABROGAT797. ORDIN 155 11/11/2013

 ORDIN nr. 155 din 11 noiembrie 2013
privind procedurile de primire a suporterilor faţă de care s-a dispus măsura de siguranţă a interzicerii accesului la competiţii şi jocuri sportive care se prezintă la sediul poliţiei, jandarmeriei sau poliţiei de frontieră

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 701 din 15 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 15 decembrie 2013798. ORDIN 152 11/11/2013

 ORDIN nr. 152 din 11 noiembrie 2013
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2013799. ORDIN 153 11/11/2013

 ORDIN nr. 153 din 11 noiembrie 2013
privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei unor maiştri militari, subofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 693 din 13 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2013800. ORDIN 147 25/10/2013

 ORDIN nr. 147 din 25 octombrie 2013
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 681 din 6 noiembrie 2013

Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2013