Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"71. ORDIN 2102 19/10/2016

ORDIN nr. 2.102 din 19 octombrie 2016
pentru publicarea Memorandumului de înţelegere dintre Islanda, Principatul Liechtenstein, Regatul Norvegiei şi Guvernul României privind implementarea Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 21 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 21 octombrie 201672. ORDIN 2089 17/10/2016

ORDIN nr. 2.089 din 17 octombrie 2016
pentru abrogarea Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 2.805/2015 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru Programul operaţional "Asistenţă tehnică" 2014-2020

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 20 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 201673. ORDIN 2044 12/10/2016

ORDIN nr. 2.044 din 12 octombrie 2016
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Diaspora Start Up", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 14 octombrie 201674. SCHEMĂ 12/10/2016

SCHEMĂ din 12 octombrie 2016
de ajutor de minimis "Diaspora Start Up"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 811 din 14 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 14 octombrie 201675. ORDIN 1143 27/07/2016

ORDIN nr. 1.143 din 27 iulie 2016
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructură de interes naţional şi investiţii străine, al ministrului fondurilor europene şi al viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 842/303/573/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 47/2013 privind unele măsuri în domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii direcţi finanţaţi din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri financiare în domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 771 din 3 octombrie 2016

Data intrarii in vigoare: 03 octombrie 201676. ORDIN 1643 19/08/2016

ORDIN nr. 1.643 din 19 august 2016
pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană", în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 26 septembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 201677. ORDIN 1853 14/09/2016

ORDIN nr. 1.853 din 14 septembrie 2016
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 201678. SCHEMĂ 14/09/2016

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 14 septembrie 2016
SOLIDAR - Sprijin pentru consolidarea economiei sociale" aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020 (POCU 2014-2020), axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 20 septembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 201679. ORDIN 1838 09/09/2016

ORDIN nr. 1.838 din 9 septembrie 2016
privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană"

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 201680. SCHEMĂ 09/09/2016

SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 9 septembrie 2016
România Start Up Plus", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 "Locuri de muncă pentru toţi", obiectivul specific 3.7 "Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană

EMITENT: MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 710 din 14 septembrie 2016

Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2016