Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"71. ORDIN 1291 27/04/2012

 ORDIN nr. 1.291 din 27 aprilie 2012
pentru modificarea anexei nr. 6 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.384/2011 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2011 - 14 mai 2012

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 22 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 22 mai 201272. ORDIN 1355 04/05/2012

 ORDIN nr. 1.355 din 4 mai 2012
privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 14 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 14 mai 201273. ORDIN 1328 02/05/2012

 ORDIN nr. 1.328 din 2 mai 2012
pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza Parcului Naţional Cozia

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 14 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 14 mai 201274. ORDIN 1329 03/05/2012

 ORDIN nr. 1.329 din 3 mai 2012
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 316 din 11 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 11 mai 201275. ORDIN 1302 27/04/2012

 ORDIN nr. 1.302 din 27 aprilie 2012
privind măsurile de refacere şi conservare a populaţiilor de sturioni din habitatele piscicole naturale şi dezvoltarea acvaculturii de sturioni în România

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 7 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 07 mai 2012

ACT ABROGAT76. ORDIN 873 21/02/2012

 ORDIN nr. 873 din 21 februarie 2012
pentru aprobarea Procedurii de notificare din punctul de vedere al gospodăririi apelor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 02 mai 2012

ACT ABROGAT77. PROCEDURA 21/02/2012

 PROCEDURĂ DE NOTIFICARE din 21 februarie 2012
din punctul de vedere al gospodăririi apelor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 2 mai 2012

Data intrarii in vigoare: 02 mai 2012

ACT ABROGAT78. ORDIN 1044 16/03/2012

 ORDIN nr. 1.044 din 16 martie 2012
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 23 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 aprilie 2012

ACT ABROGAT79. REGULAMENT 16/03/2012

 REGULAMENT din 16 martie 2012
de organizare şi funcţionare a Comisiei Patrimoniului Speologic

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 23 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 23 aprilie 2012

ACT ABROGAT80. ORDIN 1129 27/03/2012

 ORDIN nr. 1.129 din 27 martie 2012
privind desemnarea Societăţii Comerciale "Rosoos Frigotehnic" - S.R.L. ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activităţile prevăzute de art. 2 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 303/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime şi a condiţiilor de recunoaştere reciprocă în vederea certificării societăţilor comerciale şi a personalului în ceea ce priveşte echipamentele staţionare de refrigerare, de climatizare şi pentru pompe de căldură care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră şi ca centru de instruire şi evaluare a personalului care desfăşoară activitatea prevăzută de art. 1 din Regulamentul (CE) nr. 307/2008 al Comisiei din 2 aprilie 2008 de stabilire, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului, a cerinţelor minime pentru programele de formare şi a condiţiilor pentru recunoaşterea reciprocă a certificatelor de formare pentru personal, în ceea ce priveşte sistemele de climatizare ale unor autovehicule care conţin anumite gaze fluorurate cu efect de seră

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 17 aprilie 2012

Data intrarii in vigoare: 17 aprilie 2012

ACT ABROGAT