Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ?I SPORTULUI"711. METODOLOGIE 04/02/2010

 METODOLOGIA din 4 februarie 2010
specială de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 05 martie 2010712. ORDIN 3330 25/02/2010

 ORDIN nr. 3.330 din 25 februarie 2010
privind aprobarea Curriculumului pentru clasa a IX-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, pentru domeniul de pregătire de bază "Producţie media"

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 142 din 4 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 martie 2010713. ORDIN 3075 25/01/2010

 ORDIN nr. 3.075 din 25 ianuarie 2010
privind acordarea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 02 martie 2010714. ORDIN 3074 25/01/2010

 ORDIN nr. 3.074 din 25 ianuarie 2010
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 02 martie 2010715. ORDIN 3235 09/02/2010

 ORDIN nr. 3.235 din 9 februarie 2010
privind aprobarea specializărilor de nivel universitar care conferă dreptul absolvenţilor liceelor pedagogice de a ocupa funcţiile didactice de profesor în învăţământul preşcolar şi profesor în învăţământul primar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 25 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 februarie 2010716. ORDIN 3240 15/02/2010

 ORDIN nr. 3.240 din 15 februarie 2010
privind reglementarea recunoaşterii funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute într-o instituţie de învăţământ universitar acreditată într-un stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi în Confederaţia Elveţiană

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 127 din 24 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 februarie 2010

ACT ABROGAT717. ORDIN 3081 27/01/2010

 ORDIN nr. 3.081 din 27 ianuarie 2010
privind aprobarea planului-cadru de învăţământ pentru clasa a X-a, ciclul inferior al liceului, filiera tehnologică, învăţământ de zi şi învăţământ seral

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 17 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 2010718. ORDIN 3066 25/01/2010

 ORDIN nr. 3.066 din 25 ianuarie 2010
privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 5 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 05 februarie 2010

ACT ABROGAT719. METODOLOGIE 25/01/2010

 METODOLOGIE din 25 ianuarie 2010
de organizare şi desfăşurare a probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 5 februarie 2010

Data intrarii in vigoare: 05 februarie 2010

ACT ABROGAT720. ORDIN 3033 18/01/2010

 ORDIN nr. 3.033 din 18 ianuarie 2010
pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.331/2009 privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2009-2010

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 54 din 25 ianuarie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2010

ACT ABROGAT