Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ?I SPORTULUI"701. ORDIN 3567 06/04/2010

 ORDIN nr. 3.567 din 6 aprilie 2010
privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.142/2006

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 251 din 19 aprilie 2010

Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2010702. ORDIN 3546 30/03/2010

 ORDIN nr. 3.546 din 30 martie 2010
privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 3.553/2009 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal "Maestre Pie" din Pildeşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 225 din 9 aprilie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 aprilie 2010703. ORDIN 3280 24/02/2010

 ORDIN nr. 3.280 din 24 februarie 2010
pentru aprobarea Procedurilor de organizare a campaniei şcolare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic "Cantgrip", produs de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", România

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 martie 2010704. PROCEDURA 24/02/2010

 PROCEDURĂ din 24 februarie 2010
de organizare a campaniei şcolare de vaccinare cu vaccinul gripal pandemic "Cantgrip", produs de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino", România, a copiilor cuprinşi în grupa de vârstă 6-15 ani

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 25 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 25 martie 2010705. ORDIN 3425 16/03/2010

 ORDIN nr. 3.425 din 16 martie 2010
privind divizarea unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala "Genesis" Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 2010706. ORDIN 3429 16/03/2010

 ORDIN nr. 3.429 din 16 martie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa GE. CE. PIC (Englishkinder) din Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 24 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 24 martie 2010707. ORDIN 3381 05/03/2010

 ORDIN nr. 3.381 din 5 martie 2010
privind completarea Nomenclatorului calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 173 din 17 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 17 martie 2010708. ORDIN 3236 09/02/2010

 ORDIN nr. 3.236 din 9 februarie 2010
pentru aprobarea anexelor nr. 1-21 la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs, valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar 2010, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 6.052/2009, cuprinzând disciplinele/modulele corespunzătoare profilului posturilor/catedrelor din aria curriculară tehnologii - discipline tehnologice

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 2010

ACT ABROGAT709. ANEXA 09/02/2010

 ANEXE din 9 februarie 2010
la Centralizatorul privind disciplinele de învăţământ*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 bis din 10 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 10 martie 2010

ACT ABROGAT710. ORDIN 3142 04/02/2010

 ORDIN nr. 3.142 din 4 februarie 2010
privind aprobarea calendarului sesiunilor speciale şi a metodologiei speciale de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, pentru absolvenţii din promoţiile anterioare anului 2010

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 145 din 5 martie 2010

Data intrarii in vigoare: 05 martie 2010