Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ?I SPORTULUI"691. ORDIN 3331 25/02/2010

 ORDIN nr. 3.331 din 25 februarie 2010
privind aprobarea Planurilor de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică săptămânală şi pregătire practică comasată pentru clasele a IX-a şi a X-a, ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică, formele de învăţământ zi şi seral

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 2010692. ANEXA 25/02/2010

 ANEXE*) din 25 februarie 2010
privind planurile de învăţământ pentru cultura de specialitate, pregătire practică şi stagii de pregătire practică, din aria curriculară Tehnologii, pentru clasa a IX-a din ciclul inferior al învăţământului liceal, filiera tehnologică

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 379 bis din 8 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iunie 2010693. ORDIN 3855 17/05/2010

 ORDIN nr. 3.855 din 17 mai 2010
privind criteriile generale de organizare şi desfăşurare a admiterii în ciclul de studii universitare de licenţă, de masterat şi de doctorat pentru anul universitar 2010-2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 369 din 4 iunie 2010

Data intrarii in vigoare: 04 iunie 2010

ACT ABROGAT694. ORDIN 3979 27/05/2010

 ORDIN nr. 3.979 din 27 mai 2010
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei, cercetării şi inovării nr. 5.507/2009 privind aprobarea Calendarului examenului de bacalaureat - 2010, a Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat - 2010, precum şi a Atribuţiilor membrilor comisiilor de bacalaureat

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 28 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 28 mai 2010695. ORDIN 3810 12/05/2010

 ORDIN nr. 3.810 din 12 mai 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Tom şi Jerry Junior" din Constanţa

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 25 mai 2010696. ORDIN 3811 12/05/2010

 ORDIN nr. 3.811 din 12 mai 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Gosen" din Arad

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 25 mai 2010697. ORDIN 3812 12/05/2010

 ORDIN nr. 3.812 din 12 mai 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din Bacău

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 25 mai 2010698. ORDIN 3828 14/05/2010

 ORDIN nr. 3.828 din 14 mai 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Particular "Virgil Madgearu" din Suceava

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 345 din 25 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 25 mai 2010699. ORDIN 3707 23/04/2010

 ORDIN nr. 3.707 din 23 aprilie 2010
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 ale institutelor naţionale de cercetare-dezvoltare din coordonarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 17 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 17 mai 2010700. ORDIN 3743 30/04/2010

 ORDIN nr. 3.743 din 30 aprilie 2010
privind sesiunea specială de bacalaureat 2010 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile naţionale lărgite ce se pregătesc pentru olimpiadele şi concursurile internaţionale

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 310 din 12 mai 2010

Data intrarii in vigoare: 12 mai 2010