Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"61. ORDIN 2487 29/06/2012

 ORDIN nr. 2.487 din 29 iunie 2012
pentru practicarea vânătorii în fondurile cinegetice constituite pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 450 din 5 iulie 2012

Data intrarii in vigoare: 05 iulie 201262. ORDIN 2353 14/06/2012

ORDIN nr. 2.353 din 14 iunie 2012pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 422 din 25 iunie 2012

  Data intrarii in vigoare: 25 iunie 2012

  ACT ABROGAT  63. NORMA 14/06/2012

   NORME METODOLOGICE din 14 iunie 2012
  privind constituirea şi utilizarea Fondului de ameliorare a fondului funciar cu destinaţie silvică

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 422 din 25 iunie 2012

  Data intrarii in vigoare: 25 iunie 2012

  ACT ABROGAT  64. ORDIN 945 01/03/2012

   ORDIN nr. 945 din 1 martie 2012
  pentru aprobarea Catalogului naţional al resurselor genetice forestiere şi a Instrucţiunilor tehnice privind managementul durabil al resurselor genetice forestiere

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 419 din 22 iunie 2012

  Data intrarii in vigoare: 22 iunie 2012  65. ORDIN 2266 06/06/2012

   ORDIN nr. 2.266 din 6 iunie 2012
  privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 20 iunie 2012

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2012  66. ORDIN 2361 15/06/2012

   ORDIN nr. 2.361 din 15 iunie 2012
  pentru aprobarea derogării în scop ştiinţific în cazul unor specii strict protejate pe raza judeţului Maramureş

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 412 din 20 iunie 2012

  Data intrarii in vigoare: 20 iunie 2012  67. ORDIN 1533 01/06/2012

   ORDIN nr. 1.533 din 1 iunie 2012
  privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi a cotelor de pescuit alocate pentru anul 2012

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 11 iunie 2012

  Data intrarii in vigoare: 11 iunie 2012  68. ORDIN 1255 23/04/2012

   ORDIN nr. 1.255 din 23 aprilie 2012
  pentru modificarea anexelor nr. 2-5 la Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 193/2002 privind reactualizarea delimitării fondului cinegetic al României în fonduri de vânătoare

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 376 din 5 iunie 2012

  Data intrarii in vigoare: 05 iunie 2012  69. ORDIN 1341 03/05/2012

   ORDIN nr. 1.341 din 3 mai 2012
  privind aprobarea Procedurii de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2012

  Data intrarii in vigoare: 28 mai 2012

  ACT ABROGAT  70. PROCEDURA 03/05/2012

   PROCEDURĂ din 3 mai 2012
  de emitere a certificatelor de origine pentru biomasa provenită din silvicultură şi industriile conexe

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 360 din 28 mai 2012

  Data intrarii in vigoare: 28 mai 2012

  ACT ABROGAT