Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL AFACERILOR INTERNE"61. ORDIN 156 25/10/2021

ORDIN nr. 156 din 25 octombrie 2021privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, efectuării triajului epidemiologic şi dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă

EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1017 din 25 octombrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 25 octombrie 2021

  ACT ABROGAT  62. ORDIN 157 25/10/2021

  ORDIN nr. 157 din 25 octombrie 2021privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.103/95/2020 pentru aprobarea regulilor privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1017 din 25 octombrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 25 octombrie 2021  63. ORDIN 147 05/10/2021

  ORDIN nr. 174 din 5 octombrie 2021pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 955 din 06 octombrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2021  64. ORDIN 71 21/05/2021

  ORDIN nr. 71 din 21 mai 2021privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 892 din 17 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2021  65. ORDIN 123 31/08/2021

  ORDIN nr. 123 din 31 august 2021privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 20/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 878 din 14 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2021  66. ORDIN 127 04/09/2021

  ORDIN nr. 127 din 4 septembrie 2021privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 62/2017 pentru stabilirea Standardelor necesar a fi respectate la contractarea de către Inspectoratul General pentru Imigrări din subordinea Ministerului Afacerilor Interne a serviciilor de specialitate pentru recepţia şi cazarea solicitanţilor de azil

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 879 din 14 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 14 septembrie 2021  67. ORDIN 116 13/08/2021

  ORDIN nr. 116 din 13 august 2021pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 873 din 13 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 13 septembrie 2021  68. ORDIN 121 31/08/2021

  ORDIN nr. 121 din 31 august 2021pentru completarea Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 176/2012 privind atribuirea de denumiri onorifice şi stabilirea de zile aniversare pentru Ministerul Afacerilor Interne şi structuri ale acestuia

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 859 din 08 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 2021  69. ORDIN 122 31/08/2021

  ORDIN nr. 122 din 31 august 2021pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei suport decizional

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 854 din 07 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 07 septembrie 2021  70. REGULAMENT 31/08/2021

  REGULAMENT din 31 august 2021de organizare şi funcţionare al Direcţiei suport decizional

  EMITENT
 • Ministerul Afacerilor Interne
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 854 din 07 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 07 septembrie 2021