Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"61. ORDIN 4030 27/11/2023

ORDIN nr. 4.030 din 27 noiembrie 2023privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  62. ORDIN 3021 01/09/2023

  ORDIN nr. 3.021 din 1 septembrie 2023privind aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  63. ORDIN 3987 22/11/2023

  ORDIN nr. 3.987 din 22 noiembrie 2023privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1082 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023  64. ORDIN 4050 28/11/2023

  ORDIN nr. 4.050 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1081 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023  65. ANEXA 22/11/2023

  ANEXĂ din 22 noiembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1084 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023  66. ORDIN 3985 22/11/2023

  ORDIN nr. 3.985 din 22 noiembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1084 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023  67. ORDIN 3876 16/11/2023

  ORDIN nr. 3.876 din 16 noiembrie 2023pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul dispozitivelor medicale şi dispozitivelor medicale pentru diagnostic in vitro

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1061 din 24 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2023  68. ORDIN 3903 20/11/2023

  ORDIN nr. 3.903 din 20 noiembrie 2023privind aprobarea modului de administrare, finanţare şi implementare a acţiunilor prioritare pentru neuroreabilitarea timpurie a pacienţilor cu accidente vasculare cerebrale acute în secţiile de neurologie (AP-AVC-REAB)

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1059 din 23 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2023  69. ORDIN 3986 22/11/2023

  ORDIN nr. 3.986 din 22 noiembrie 2023pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1060 din 23 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 23 noiembrie 2023  70. ORDIN 3904 20/11/2023

  ORDIN nr. 3.904 din 20 noiembrie 2023privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1053 din 22 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 2023