Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ?I SPORTULUI"671. ORDIN 4434 08/07/2010

 ORDIN nr. 4.434 din 8 iulie 2010
privind modificarea Calendarului mişcării personalului didactic din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2010-2011, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.886/2009

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 2010672. ORDIN 4433 08/07/2010

 ORDIN nr. 4.433 din 8 iulie 2010
pentru modificarea Metodologiei privind mişcarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi inovării, interimar, nr. 5.885/2009

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 9 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 09 iulie 2010673. ORDIN 4247 21/06/2010

 ORDIN nr. 4.247 din 21 iunie 2010
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 8 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iulie 2010

ACT ABROGAT674. REGULAMENT 21/06/2010

 REGULAMENT din 21 iunie 2010
de organizare şi funcţionare a Consiliului naţional al elevilor

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 469 din 8 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 08 iulie 2010

ACT ABROGAT675. ORDIN 4253 21/06/2010

 ORDIN nr. 4.253 din 21 iunie 2010
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse, al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 671/1.640/61/2007 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a interpreţilor limbajului mimico-gestual şi a interpreţilor limbajului specific persoanei cu surdocecitate

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 7 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 07 iulie 2010676. ORDIN 3633 16/04/2010

 ORDIN nr. 3.633 din 16 aprilie 2010
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii "Apollonia" din Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 02 iulie 2010677. METODOLOGIE 16/04/2010

 METODOLOGIE din 16 aprilie 2010
de monitorizare specială a Universităţii "Apollonia" din Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 451 din 2 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 02 iulie 2010678. ORDIN 3853 17/05/2010

 ORDIN nr. 3.853 din 17 mai 2010
privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 1 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2010679. ORDIN 4151 15/06/2010

 ORDIN nr. 4.151 din 15 iunie 2010
privind diploma de master şi suplimentul la diplomă

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 1 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2010680. ANEXA 17/05/2010

 ANEXE din 17 mai 2010
la Ordinul nr. 3.853/2010 privind repartizarea cifrelor de şcolarizare pe instituţii de învăţământ superior, în vederea admiterii la studii în anul universitar 2010-2011 (Anexele 1-3)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 445 bis din 1 iulie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 2010