Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ?I SPORTULUI"651. ORDIN 4748 24/08/2010

 ORDIN nr. 4.748 din 24 august 2010
privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "an de completare", domeniul "mecanică", calificarea profesională "mecanic auto" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "Gheorghe Asachi" din Iaşi

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 1 septembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 septembrie 2010652. ORDIN 4677 18/08/2010

 ORDIN nr. 4.677 din 18 august 2010
privind constituirea comisiei de analiză şi validare a Metodologiei de autorizare şi certificare a formării prin metoda e-learning

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 617 din 1 septembrie 2010

Data intrarii in vigoare: 01 septembrie 2010653. ORDIN 4630 11/08/2010

 ORDIN nr. 4.630 din 11 august 2010
privind aprobarea programelor de studii universitare de masterat evaluate de Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 23 august 2010

Data intrarii in vigoare: 23 august 2010

ACT ABROGAT654. ORDIN 4667 12/08/2010

 ORDIN nr. 4.667 din 12 august 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Sf. Ana" din Săbăoani

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 592 din 20 august 2010

Data intrarii in vigoare: 20 august 2010655. ORDIN 4576 28/07/2010

 ORDIN nr. 4.576 din 28 iulie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Motanul Încălţat" din Piteşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 16 august 2010

Data intrarii in vigoare: 16 august 2010656. ORDIN 4577 28/07/2010

 ORDIN nr. 4.577 din 28 iulie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu program normal din localitatea Tălmaciu

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 16 august 2010

Data intrarii in vigoare: 16 august 2010657. ORDIN 4578 28/07/2010

 ORDIN nr. 4.578 din 28 iulie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Christiana" din Zalău

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 16 august 2010

Data intrarii in vigoare: 16 august 2010658. ORDIN 4590 28/07/2010

 ORDIN nr. 4.590 din 28 iulie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar "Puskas Tivadar" din municipiul Sfântu Gheorghe

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 16 august 2010

Data intrarii in vigoare: 16 august 2010659. ORDIN 4591 28/07/2010

 ORDIN nr. 4.591 din 28 iulie 2010
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Grup Şcolar Economic Administrativ "Berde Aron" din municipiul Sfântu Gheorghe

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 580 din 16 august 2010

Data intrarii in vigoare: 16 august 2010660. ORDIN 4627 05/08/2010

 ORDIN nr. 4.627 din 5 august 2010
privind instituirea Diplomei de excelenţă instituţională

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 13 august 2010

Data intrarii in vigoare: 13 august 2010