Rezultate căutare pentru

Emitent: "PRE?EDINTELE ROMÂNIEI"51. DECRET 827 26/04/2024

DECRET nr. 827 din 26 aprilie 2024privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 393 din 26 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 26 aprilie 2024  52. DECRET 821 19/04/2024

  DECRET nr. 821 din 19 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru acceptarea amendamentelor la Acordul de înfiinţare a Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Paris la 29 mai 1990, adoptate prin rezoluţiile nr. 259 şi 260 din 18 mai 2023 ale Consiliului guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 375 din 22 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 2024  53. DECRET 819 19/04/2024

  DECRET nr. 819 din 19 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 212/2015 privind modalitatea de gestionare a vehiculelor şi a vehiculelor scoase din uz

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 2024  54. DECRET 820 19/04/2024

  DECRET nr. 820 din 19 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru aderarea Inspecţiei Judiciare la Reţeaua Europeană a Serviciilor de Inspecţie Judiciară (R.E.S.I.J.) şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale la aceasta, precum şi pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 374 din 22 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 22 aprilie 2024  55. DECRET 822 19/04/2024

  DECRET nr. 822 din 19 aprilie 2024privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 371 din 19 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2024  56. DECRET 823 19/04/2024

  DECRET nr. 823 din 19 aprilie 2024privind eliberarea din funcţie a unui procuror

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 371 din 19 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 19 aprilie 2024  57. DECRET 817 17/04/2024

  DECRET nr. 817 din 17 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 48/2023 privind unele măsuri în domeniul Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 367 din 18 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2024  58. DECRET 818 17/04/2024

  DECRET nr. 818 din 17 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 107/2023 privind unele măsuri pentru consolidarea capacităţilor tehnice necesare funcţionării sistemului informatic al Ministerului Finanţelor

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 367 din 18 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2024  59. DECRET 802 16/04/2024

  DECRET nr. 802 din 16 aprilie 2024privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale, precum şi pentru completarea Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România şi pentru modificarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 369 din 18 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2024  60. DECRET 816 17/04/2024

  DECRET nr. 816 din 17 aprilie 2024pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 82/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2013 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Naţional pentru Jocuri de Noroc şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2009

  EMITENT
 • Președintele României
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 370 din 18 aprilie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2024