Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE "51. ORDIN 5863 05/09/2017

ORDIN nr. 5.863 din 5 septembrie 2017pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art. 9 alin. (1) din Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 740 din 14 septembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2018  52. ORDIN 5675 11/08/2017

  ORDIN nr. 5.675 din 11 august 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială CERTIND - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 728 din 08 septembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 2017

  ACT ABROGAT  53. ORDIN 5687 16/08/2017

  ORDIN nr. 5.687 din 16 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea şi utilizarea fondurilor externe nerambursabile şi a cofinanţării publice naţionale, pentru obiectivul "Cooperare teritorială europeană" în perioada 2014-2020, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului fondurilor europene nr. 340/607/190/2016

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 713 din 04 septembrie 2017

  Data intrarii in vigoare: 04 septembrie 2017  54. ORDIN 5744 24/08/2017

  ORDIN nr. 5.744 din 24 august 2017privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 704 din 31 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 31 august 2017

  ACT ABROGAT  55. ORDIN 5591 07/08/2017

  ORDIN nr. 5.591 din 7 august 2017pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecţiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislaţia din domeniul achiziţiilor publice pentru Programul operaţional sectorial Mediu 2007-2013, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi schimbărilor climatice nr. 2.112/2013

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 676 din 18 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 18 august 2017  56. ORDIN 5559 02/08/2017

  ORDIN nr. 5.559 din 2 august 2017privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii pe teritoriul acoperit de Investiţia Teritorială Integrată Delta Dunării prin Programul operaţional regional 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 664 din 11 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 11 august 2017  57. ORDIN 3825 31/07/2017

  ORDIN nr. 3.825 din 31 iulie 2017privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii "IAŞI INDUSTRIAL PARK - S.R.L."

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 665 din 11 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 11 august 2017  58. ORDIN 3649 13/07/2017

  ORDIN nr. 3.649 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială Institutul de Cercetări în Transporturi INCERTRANS - S.A. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 652 din 08 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2017

  ACT ABROGAT  59. ORDIN 3639 13/07/2017

  ORDIN nr. 3.639. din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială "Societatea de Certificare ICECON CERT - S.R.L." în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiilor specifice de certificare a produselor pentru construcţii şi de certificare a controlului producţiei în fabrică

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 636 din 03 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 03 august 2017

  ACT ABROGAT  60. ORDIN 3648 13/07/2017

  ORDIN nr. 3.648 din 13 iulie 2017privind desemnarea organismului de evaluare şi verificare a constanţei performanţei produselor pentru construcţii Societatea Comercială ALL CERT PRODUCT - S.R.L. în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea funcţiei specifice de certificare a controlului producţiei în fabrică

  EMITENT
 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 628 din 02 august 2017

  Data intrarii in vigoare: 02 august 2017

  ACT ABROGAT