Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"51. NORMA 02/10/2018

NORME METODOLOGICE din 2 octombrie 2018de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 893 din 23 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 2018  52. ORDIN 951 20/09/2018

  ORDIN nr. 951 din 20 septembrie 2018privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 870 din 15 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2018  53. SCHEMA 20/09/2018

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 20 septembrie 2018pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 870 din 15 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2018  54. SCHEMA 20/09/2018

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 20 septembrie 2018pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 857 din 09 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2018  55. ORDIN 952 20/09/2018

  ORDIN nr. 952 din 20 septembrie 2018privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional Competitivitate 2014-2020

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 857 din 09 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2018  56. ORDIN 931 17/09/2018

  ORDIN nr. 931 din 17 septembrie 2018privind aprobarea schemei de ajutor de stat pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 25 septembrie 2018  57. SCHEMA 17/09/2018

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT din 17 septembrie 2018pentru organizarea şi derularea de programe de formare a adulţilor "Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 3 - Locuri de muncă pentru toţi, obiectivul specific: 3.12 - Îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC şi SNCDI ale angajaţilor

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 820 din 25 septembrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 25 septembrie 2018  58. ORDIN 772 03/08/2018

  ORDIN nr. 772 din 3 august 2018privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 4 "Incluziunea socială şi combaterea sărăciei", obiectivul specific 4.16 "Consolidarea capacităţii întreprinderilor de economie socială de a funcţiona într-o manieră autosustenabilă"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 723 din 22 august 2018

  Data intrarii in vigoare: 22 august 2018  59. SCHEMA 03/08/2018

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 3 august 2018Sprijin pentru înfiinţarea de întreprinderi sociale

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 723 din 22 august 2018

  Data intrarii in vigoare: 22 august 2018  60. ORDIN 775 06/08/2018

  ORDIN nr. 775 din 6 august 2018privind modificarea anexei nr. 5 "Grile de verificare şi evaluare" la Schema de ajutor de stat pentru îmbunătăţirea infrastructurii în bandă largă (NGA) şi a accesului la internet în cadrul Programului operaţional Competitivitate, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 568/3.090/2018

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 714 din 17 august 2018

  Data intrarii in vigoare: 17 august 2018