Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"51. ORDIN 3241 14/08/2012

 ORDIN nr. 3.241 din 14 august 2012
privind numirea reprezentanţilor părţii române în cadrul organismelor create în temeiul tratatelor bilaterale privind gospodărirea apelor de frontieră

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 623 din 30 august 2012

Data intrarii in vigoare: 30 august 2012

ACT ABROGAT52. ORDIN 2630 20/07/2012

 ORDIN nr. 2.630 din 20 iulie 2012
pentru modificarea anexelor nr. 1-4 la Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 1.355/2012 privind aprobarea cotelor de recoltă pentru speciile de faună de interes cinegetic, la care vânarea este permisă, pentru sezonul de vânătoare 15 mai 2012-14 mai 2013

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 27 august 2012

Data intrarii in vigoare: 27 august 201253. ORDIN 3240 14/08/2012

 ORDIN nr. 3.240 din 14 august 2012
pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice nr. 2.266/335/2012 privind aprobarea modelelor de documentaţii standardizate aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie de lucrări publice pentru proiectele de "proiectare şi execuţie de staţie de tratare a apei/staţie de epurare de ape reziduale", "execuţie de reţele de canalizare şi reţele de alimentare cu apă", "proiectare şi execuţie de staţie de sortare, compostare şi tratare mecano-biologică a deşeurilor", "execuţie de depozit conform de deşeuri"

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 610 din 24 august 2012

Data intrarii in vigoare: 24 august 201254. ORDIN 2691 27/07/2012

 ORDIN nr. 2.691 din 27 iulie 2012
pentru modificarea Ghidului de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobat prin Ordinul ministrului mediului şi pădurilor nr. 981/2012

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 605 din 23 august 2012

Data intrarii in vigoare: 23 august 201255. ORDIN 2492 29/06/2012

ORDIN nr. 2.492 din 29 iunie 2012privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 587 din 17 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 17 august 2012  56. REGULAMENT 29/06/2012

  REGULAMENT din 29 iunie 2012de organizare şi funcţionare a Comisiei naţionale pentru produse biocide

  EMITENT
 • Ministerul Mediului şi Pădurilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 587 din 17 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 17 august 2012  57. ORDIN 2628 20/07/2012

   ORDIN nr. 2.628 din 20 iulie 2012
  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional şi a componenţei acestuia

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 16 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 16 august 2012  58. REGULAMENT 20/07/2012

   REGULAMENT din 20 iulie 2012
  de organizare şi funcţionare a Comitetului naţional pentru Programul Hidrologic Internaţional

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 585 din 16 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 16 august 2012  59. ORDIN 2595 12/07/2012

   ORDIN nr. 2.595 din 12 iulie 2012
  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 575 din 13 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 13 august 2012  60. ORDIN 2606 16/07/2012

   ORDIN nr. 2.606 din 16 iulie 2012
  privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor biocide în condiţii de siguranţă pentru mediu

  EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 2 august 2012

  Data intrarii in vigoare: 02 august 2012