Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE"51. ORDIN 632 07/10/2008

 ORDIN nr. 632 din 7 octombrie 2008
privind implementarea Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 200852. PLAN 07/10/2008

 PLANUL DE IMPLEMENTARE din 7 octombrie 2008
a Strategiei naţionale de comunicare şi informare publică pentru situaţii de urgenţă

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 200853. RECTIFICARE 605 05/09/2008

 RECTIFICARE nr. 605 din 5 septembrie 2008
referitoare la Ordinul nr. 605/2008 şi Ordinul nr. 579/2008

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 725 din 27 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 27 octombrie 200854. ORDIN 392 24/01/2008

 ORDIN nr. 392 din 24 ianuarie 2008
privind accesul solicitanţilor de azil pe piaţa forţei de muncă din România

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 octombrie 200855. ORDIN 630 01/10/2008

 ORDIN nr. 630 din 1 octombrie 2008
privind asigurarea secretariatului Comitetului interministerial pentru urmărirea respectării normelor aplicabile privind acordarea ajutoarelor de stat de către autorităţile administraţiei publice locale

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 700 din 15 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 200856. ORDIN 597 01/09/2008

 ORDIN nr. 597 din 1 septembrie 2008
privind stabilirea conţinutului-cadru, întocmirea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi şi/sau lucrărilor de intervenţii la construcţii existente, cuprinse în programele Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 9 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 09 octombrie 2008

ACT ABROGAT57. ORDIN 631 02/10/2008

 ORDIN nr. 631 din 2 octombrie 2008
privind alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 8 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 octombrie 200858. ORDIN 607 09/09/2008

 ORDIN nr. 607 din 9 septembrie 2008
privind aprobarea Metodologiei de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2008

ACT ABROGAT59. METODOLOGIE 09/09/2008

 METODOLOGIE din 9 septembrie 2008
de certificare a conformităţii în vederea introducerii pe piaţă a mijloacelor tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 683 din 6 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 06 octombrie 2008

ACT ABROGAT60. ORDIN 617 17/09/2008

 ORDIN nr. 617 din 17 septembrie 2008
privind modificarea art. 14 alin. (2) lit. b) din Procedura de desemnare a organismelor pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii, aprobată prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 2.134/460/2004

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 675 din 1 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 2008