Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE"51. ORDIN 1817 30/10/2008

 ORDIN nr. 1.817 din 30 octombrie 2008
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.289/2008 privind organizarea şi desfăşurarea reevaluării activităţii managerului spitalului public pentru perioada 1 ianuarie-30 iunie 2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 4 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 noiembrie 200852. ORDIN 1679 03/10/2008

 ORDIN nr. 1.679 din 3 octombrie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 522/2008 şi Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 236/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pe anul 2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 31 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 31 octombrie 2008

ACT ABROGAT53. ANEXA 29/10/2008

 ANEXE din 29 octombrie 2008
la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.803/2008 privind stabilirea produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate (Anexele nr. 3, 4, 5)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 bis din 30 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 200854. ORDIN 1805 29/10/2008

 ORDIN nr. 1.805 din 29 octombrie 2008
privind prelungirea valabilităţii Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 884/2007 pentru ajustarea preţurilor la medicamentele cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor de uz uman autorizate de punere pe piaţă în România

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 200855. ORDIN 1804 29/10/2008

 ORDIN nr. 1.804 din 29 octombrie 2008
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.296/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008 şi a Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.361/2008 privind aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 200856. ORDIN 1803 29/10/2008

 ORDIN nr. 1.803 din 29 octombrie 2008
privind stabilirea preţurilor produselor medicamentoase de uz uman de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, precum şi bolnavii incluşi în programele naţionale de sănătate, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 30 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 30 octombrie 200857. ORDIN 1667 01/10/2008

 ORDIN nr. 1.667 din 1 octombrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.487/2005 privind aprobarea Criteriilor pentru clasificarea pe categorii a unităţilor şi subunităţilor sanitare şi stabilirea indemnizaţiilor de conducere maxime lunare, diferenţiate în raport cu complexitatea şi răspunderea ce revin funcţiei de conducere şi mărimea unităţii şi subunităţii, precum şi a indemnizaţiilor pentru îndeplinirea unor sarcini, activităţi şi responsabilităţi suplimentare funcţiei de bază

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 28 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 28 octombrie 2008

ACT ABROGAT58. ORDIN 1733 14/10/2008

 ORDIN nr. 1.733 din 14 octombrie 2008
privind abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.452/2005 pentru aprobarea Ghidului privind denumirea comercială a medicamentelor de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 717 din 22 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 octombrie 200859. ORDIN 1758 20/10/2008

 ORDIN nr. 1.758 din 20 octombrie 2008
pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.574/2008 privind aprobarea Metodologiei pentru desfăşurarea concursului de rezidenţiat pe post şi pe loc în medicină, medicină dentară şi farmacie - sesiunea 9 noiembrie 2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 718 din 22 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 22 octombrie 200860. ORDIN 1745 20/10/2008

 ORDIN nr. 1.745 din 20 octombrie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 20 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 2008