Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL COMUNICA?IILOR ?I TEHNOLOGIEI INFORMA?IEI"51. ORDIN 112 07/04/2005

 ORDIN nr. 112 din 7 aprilie 2005
privind punerea în funcţiune a Sistemului naţional unic pentru apeluri de urgenţă

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 13 aprilie 2005

Data intrarii in vigoare: 13 aprilie 200552. ORDIN 99 22/03/2005

 ORDIN nr. 99 din 22 martie 2005
pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 366/2002 privind calitatea reţelelor de distribuţie prin cablu pentru semnale de televiziune şi radiodifuziune

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 260 din 29 martie 2005

Data intrarii in vigoare: 29 martie 200553. ORDIN 54 14/02/2005

 ORDIN nr. 54 din 14 februarie 2005
privind procedura acordării, suspendării şi retragerii deciziei de acreditare a furnizorilor de servicii de certificare

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 11 martie 2005

Data intrarii in vigoare: 11 martie 2005

ACT ABROGAT54. ORDIN 42 07/02/2005

 ORDIN nr. 42 din 7 februarie 2005
privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 150 din 21 februarie 2005

Data intrarii in vigoare: 21 februarie 2005

ACT ABROGAT55. ORDIN 203 07/06/2004

 ORDIN nr. 203 din 7 iunie 2004
pentru modificarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 298/2003 privind procedura de acordare a avizelor necesare pentru înfiinţarea şi funcţionarea asociaţiilor şi fundaţiilor

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 18 ianuarie 2005

Data intrarii in vigoare: 18 ianuarie 200556. ORDIN 540 23/12/2004

 ORDIN nr. 540 din 23 decembrie 2004
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2005 ale Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 33 din 11 ianuarie 2005

Data intrarii in vigoare: 11 ianuarie 200557. ORDIN 533 14/12/2004

 ORDIN nr. 533 din 14 decembrie 2004
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004, rectificat, al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.239 din 22 decembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 200458. ORDIN 494 01/11/2004

 ORDIN nr. 494 din 1 noiembrie 2004
privind termenul de valabilitate a unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.077 din 19 noiembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 19 noiembrie 200459. ORDIN 497 02/11/2004

 ORDIN nr. 497 din 2 noiembrie 2004
pentru aprobarea Procedurii de acordare a unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 200460. PROCEDURA 02/11/2004

 PROCEDURĂ din 2 noiembrie 2004
de acordare a unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării de reţele locale de comunicaţii electronice în banda de frecvenţe 3410-3600 MHz

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.071 din 18 noiembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 2004