Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"51. ANEXA 27/11/2023

ANEXE din 27 noiembrie 2023privind aprobarea seturilor de recomandări pentru diagnosticul fiecărui tip de cancer

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1092 din 05 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2023  52. ORDIN 4049 27/11/2023

  ORDIN nr. 4.049 din 27 noiembrie 2023privind aprobarea seturilor de recomandări pentru diagnosticul fiecărui tip de cancer

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1092 din 05 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2023  53. ORDIN 4126 05/12/2023

  ORDIN nr. 4.126 din 5 decembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.736/2022 privind aprobarea Ghidului beneficiarului pentru investiţia specifică: I2.4. Echipamente şi materiale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale din cadrul pilonului V: Sănătate şi rezilienţă instituţională - componenta 12: Sănătate - investiţia I2. Dezvoltarea infrastructurii spitaliceşti publice

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1096 din 05 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 2023  54. ORDIN 3021 01/09/2023

  ORDIN nr. 3.021 din 1 septembrie 2023privind aprobarea Procedurii de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  55. ORDIN 4030 27/11/2023

  ORDIN nr. 4.030 din 27 noiembrie 2023privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  56. ORDIN 4097 04/12/2023

  ORDIN nr. 4.097 din 4 decembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.933/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.2 - Digitalizarea instituţiilor cu atribuţii în domeniul sanitar aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1091 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  57. PROCEDURA 01/09/2023

  PROCEDURĂ din 1 septembrie 2023de cooperare instituţională între organele de poliţie, serviciile publice de asistenţă socială şi unităţile medicale pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 225 alin. (2)-(4) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1087 din 04 decembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2023  58. ORDIN 3987 22/11/2023

  ORDIN nr. 3.987 din 22 noiembrie 2023privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1082 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023  59. ORDIN 4050 28/11/2023

  ORDIN nr. 4.050 din 28 noiembrie 2023pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1081 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023  60. ORDIN 3985 22/11/2023

  ORDIN nr. 3.985 din 22 noiembrie 2023pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.300/2023 privind aprobarea Ghidului de finanţare pentru investiţia specifică: I3.1 - Redimensionare, standardizare şi optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS) din cadrul pilonului II: Transformare digitală - componenta 7: Transformare digitală, investiţia: I3. Realizarea sistemului de eHealth şi telemedicină

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1084 din 29 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2023