Rezultate căutare pentru

Tipul documentului "ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ"

Data semnării de la (an/luna/zi): "2003/01/01"

Data semnării până la (an/luna/zi): "2014/12/31"41. OUG 42 29/05/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 42 din 29 mai 2003
privind preluarea de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare a creanţei statului provenite din executarea garanţiei emise pentru împrumutul extern acordat Societăţii Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - S.A.

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 200342. OUG 43 29/05/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 43 din 29 mai 2003
pentru modificarea şi completarea Legii cetăţeniei române nr. 21/1991

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 399 din 9 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 200343. OUG 38 29/05/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 38 din 29 mai 2003
pentru ratificarea amendamentelor la Aranjamentul stand-by dintre România şi Fondul Monetar Internaţional, convenit prin Scrisoarea părţii române din 17 octombrie 2001 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar Internaţional din 31 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru ratificarea Memorandumului suplimentar de politici economice şi financiare şi a Memorandumului tehnic de înţelegere suplimentar, convenite la Bucureşti şi Washington prin Scrisoarea părţii române din 9 aprilie 2003 şi Decizia Consiliului Directorilor Executivi al Fondului Monetar internaţional din 25 aprilie 2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 9 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 09 iunie 200344. OUG 44 05/06/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 44 din 5 iunie 2003
pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 100/2001 privind acumularea cantităţii de 3 milioane tone de cărbune energetic de către Administraţia Naţionala a Rezervelor de Stat în anul 2001

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 10 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 10 iunie 200345. OUG 46 05/06/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 46 din 5 iunie 2003
pentru modificarea art. 10 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 420 din 16 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 16 iunie 2003

ACT ABROGAT46. OUG 48 12/06/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 48 din 12 iunie 2003
privind unele măsuri în vederea întăririi disciplinei financiare şi a creşterii eficienţei utilizării fondurilor în sistemul sanitar, precum şi modificarea unor acte normative

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 435 din 19 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 iunie 200347. OUG 45 05/06/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 45 din 5 iunie 2003
privind finanţele publice locale

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 431 din 19 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 ianuarie 2004

ACT ABROGAT48. OUG 47 05/06/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 47 din 5 iunie 2003
pentru suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente din import destinate înzestrării Ministerului de Interne

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 19 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 iunie 200349. OUG 50 12/06/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 50 din 12 iunie 2003
pentru ratificarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, semnat la Bucureşti la 14 mai 2003 şi la Paris la 22 mai 2003

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 440 din 20 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 20 iunie 200350. OUG 49 12/06/2003

 ORDONANŢA DE URGENTA nr. 49 din 12 iunie 2003
privind suspendarea plăţii taxei pe valoarea adăugată la organele vamale pentru echipamente de import destinate înzestrării Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: GUVERNUL
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 441 din 23 iunie 2003

Data intrarii in vigoare: 23 iunie 2003