Rezultate căutare pentru

Emitent: "SENATUL"41. HOTARARE 71 02/05/2022

HOTĂRÂRE nr. 71 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unui punct unic de acces european care oferă acces centralizat la informaţiile puse la dispoziţia publicului, relevante pentru serviciile financiare, pentru pieţele de capital şi pentru durabilitate - COM(2021) 723 final

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  42. HOTARARE 72 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 72 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a anumitor directive în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM(2021) 724 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  43. HOTARARE 73 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 73 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a anumitor regulamente în ceea ce priveşte instituirea şi funcţionarea punctului unic de acces european - COM(2021) 725 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  44. HOTARARE 74 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 74 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unui cadru de măsuri pentru consolidarea ecosistemului european al semiconductorilor (Actul privind cipurile) - COM(2022) 46 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  45. HOTARARE 75 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 75 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind Agenţia pentru Droguri a Uniunii Europene - COM(2022) 18 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  46. HOTARARE 76 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 76 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a normelor tranzitorii privind ambalarea şi etichetarea produselor medicinale veterinare autorizate în conformitate cu Directiva 2001/82/CE şi cu Regulamentul (CE) nr. 726/2004 - COM(2022) 76 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  47. HOTARARE 67 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 67 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind îmbunătăţirea condiţiilor de muncă pentru lucrul pe platforme - COM(2021) 762 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  48. HOTARARE 68 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 68 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/25/CE în ceea ce priveşte includerea unor cerinţe de stabilitate îmbunătăţite şi alinierea directivei la cerinţele de stabilitate definite de Organizaţia Maritimă Internaţională - COM(2022) 53 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  49. HOTARARE 69 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 69 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivelor 2011/61/UE şi 2009/65/CE în ceea ce priveşte dispoziţiile privind delegarea, administrarea riscului de lichiditate, raportarea în scopuri de supraveghere, furnizarea de servicii de depozitar şi de custodie şi iniţierea de împrumuturi de către fondurile de investiţii alternative - COM(2021) 721 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  50. HOTARARE 77 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 77 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027 - COM(2022) 57 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 467 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022