Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL FONDURILOR EUROPENE"41. ORDIN 1581 02/09/2019

ORDIN nr. 1.581 din 2 septembrie 2019privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, POCU 2014-2020, axa prioritară 5 "Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii", obiectivul specific 5.1 "Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială din comunităţile marginalizate (romă şi nonromă) din oraşe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populaţie aparţinând minorităţii rome, prin implementarea de măsuri/operaţiuni integrate în contextul mecanismului de DLRC"

EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 740 din 10 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2019  42. SCHEMA 02/09/2019

  SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 2 septembrie 2019privind "Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în oraşe/municipii cu o populaţie de peste 20.000 locuitori"

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 740 din 10 septembrie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 septembrie 2019  43. ORDIN 1266 09/07/2019

  ORDIN nr. 1.266 din 9 iulie 2019pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Instrucţiunile de aplicare a prevederilor art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, aprobate prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi ministrului finanţelor publice nr. 698/1.425/2016

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 715 din 30 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 30 august 2019  44. ORDIN 1275 11/07/2019

  ORDIN nr. 1.275 din 11 iulie 2019pentru publicarea schimbului de scrisori de modificare a Memorandumului de înţelegere privind Sprijinul pentru implementarea proiectelor între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg la 3 iunie 2019 şi la Bucureşti la 6 iunie 2019

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 606 din 23 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2019  45. ORDIN 798 08/05/2019

  ORDIN nr. 798 din 8 mai 2019privind modificarea Schemei de ajutor de stat pentru realizarea de investiţii în infrastructura energetică în scopul preluării energiei produse din resurse regenerabile în condiţii de siguranţă a SEN, precum şi implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice la consumatorii casnici, aferentă Programului operaţional Infrastructură mare (POIM 2014-2020), axa prioritară 6, obiectivul specific 6.1 "Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuţie" şi obiectivul specific 6.3. "Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor", aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale, administraţiei publice şi fondurilor europene, nr. 2.586/2017

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 392 din 20 mai 2019

  Data intrarii in vigoare: 20 mai 2019  46. ORDIN 274 31/01/2019

  ORDIN nr. 274 din 31 ianuarie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.080/2008 privind constituirea Comitetului de investiţii pentru Fondul de participare JEREMIE pentru operaţiunile domeniului major de intervenţie 1.2 "Accesul la finanţare al întreprinderilor mici şi mijlocii" din cadrul axei prioritare 1 "Un sistem de producţie inovativ şi ecoeficient", Programul operaţional sectorial "Creşterea competitivităţii economice" 2007-2013

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 113 din 13 februarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2019  47. ORDIN 1540 19/12/2018

  ORDIN nr. 1.540 din 19 decembrie 2018privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea dezvoltării de produse şi servicii TIC inovative create de IMM-uri, în cadrul axei prioritare 2, prioritatea de investiţie 2b - Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC, acţiunea 2.2.1 "Sprijinirea creşterii valorii adăugate generate de sectorul TIC şi a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere", din Programul operaţional competitivitate 2014-2020, aprobată prin Ordinul ministrului fondurilor europene şi al ministrului comunicaţiilor şi societăţii informaţionale nr. 951/780/2018

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 27 din 10 ianuarie 2019

  Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 2019  48. ORDIN 1436 28/11/2018

  ORDIN nr. 1.436 din 28 noiembrie 2018privind stabilirea regulilor generale de eligibilitate pentru cheltuielile aferente proiectelor/măsurilor/proiectelor şi activităţilor SEAF finanţate prin Programul de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1064 din 17 decembrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 2018  49. ORDIN 1425 27/11/2018

  ORDIN nr. 1.425 din 27 noiembrie 2018privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul aparatului propriu al Ministerului Fondurilor Europene, devenite executorii în perioada 1 ianuarie-31 decembrie 2018

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1046 din 10 decembrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 2018  50. ORDIN 1005 02/10/2018

  ORDIN nr. 1005 din 2 octombrie 2018pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 62/2011 privind stabilirea cadrului financiar general pentru utilizarea contribuţiei financiare elveţiene nerambursabile acordate României prin intermediul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, precum şi a contribuţiei naţionale aferente acestei asistenţe

  EMITENT
 • Ministerul Fondurilor Europene
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 893 din 23 octombrie 2018

  Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 2018