Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ?I PĂDURILOR"41. ORDIN 3283 23/08/2012

 ORDIN nr. 3.283 din 23 august 2012
pentru aprobarea preţului mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 667 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 octombrie 2012

ACT ABROGAT42. ORDIN 3397 10/09/2012

 ORDIN nr. 3.397 din 10 septembrie 2012
privind stabilirea criteriilor şi indicatorilor de identificare a pădurilor virgine şi cvasivirgine în România

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 668 din 24 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 201243. ORDIN 3456 18/09/2012

 ORDIN nr. 3.456 din 18 septembrie 2012
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor urs, lup şi pisică sălbatică

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 663 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2012

ACT ABROGAT44. ORDIN 3298 28/08/2012

 ORDIN nr. 3.298 din 28 august 2012
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2012

ACT ABROGAT45. REGULAMENT 28/08/2012

 REGULAMENT din 28 august 2012
privind organizarea activităţii de atestare a instituţiilor publice sau private specializate în elaborarea documentaţiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor şi a autorizaţiei de gospodărire a apelor

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 664 din 20 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2012

ACT ABROGAT46. ORDIN 3309 29/08/2012

 ORDIN nr. 3.309 din 29 august 2012
privind stabilirea unor măsuri aplicabile managementului produselor de protecţie a plantelor în condiţii de siguranţă pentru mediu

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 661 din 19 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 19 septembrie 201247. ORDIN 1422 16/05/2012

 ORDIN nr. 1.422 din 16 mai 2012
pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 12 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 12 septembrie 2012

ACT ABROGAT48. REGULAMENT 16/05/2012

 REGULAMENT din 16 mai 2012
privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de inundaţii, fenomene meteorologice periculoase, accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale pe cursurile de apă şi poluări marine în zona costieră*)

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 bis din 12 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 12 septembrie 2012

ACT ABROGAT49. ORDIN 3413 11/09/2012

 ORDIN nr. 3.413 din 11 septembrie 2012
privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/337/366/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 648 din 11 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 11 septembrie 201250. ORDIN 2366 15/06/2012

 ORDIN nr. 2.366 din 15 iunie 2012
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi pădurilor şi al ministrului economiei, comerţului şi mediului de afaceri nr. 2.743/3.189/2011 privind aprobarea Procedurii şi criteriilor de evaluare şi autorizare a organizaţiilor colective şi de evaluare şi aprobare a planului de operare pentru producătorii care îşi îndeplinesc în mod individual obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de baterii şi acumulatori, precum şi componenţa şi atribuţiile comisiei de evaluare şi autorizare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 4 septembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 04 septembrie 2012