Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL TRANSPORTURILOR"41. ORDIN 1083 25/07/2019

ORDIN nr. 1.083 din 25 iulie 2019pentru modificarea Regulamentului privind criteriile minime de pregătire, perfecţionare şi brevetare a piloţilor maritimi, alţii decât piloţii de mare largă, aprobat prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 335/2018

EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 669 din 12 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 12 august 2019  42. ORDIN 1094 26/07/2019

  ORDIN nr. 1.094 din 26 iulie 2019privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 1.976/2018 al Comisiei de stabilire a normelor detaliate pentru operarea planoarelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 664 din 09 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 august 2019  43. ORDIN 1048 16/07/2019

  ORDIN nr. 1.048 din 16 iulie 2019privind aprobarea Actului adiţional nr. 1 pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 665 din 09 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 august 2019  44. ACT ADITIONAL 1 16/07/2019

  ACT ADIŢIONAL nr. 1 din 16 iulie 2019pentru anul 2019 la Contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. pentru perioada 2016-2020, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 232/2016

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 665 din 09 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 09 august 2019  45. ORDIN 1010 04/07/2019

  ORDIN nr. 1.010 din 4 iulie 2019pentru publicarea acceptării amendamentelor din 2019 la anexele Acordului european referitor la transportul rutier internaţional al mărfurilor periculoase (A.D.R.), adoptat şi semnat la Geneva la 30 septembrie 1957, adoptate de Comisia Economică pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite (CEE - ONU) la Geneva

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 659 din 08 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 08 august 2019  46. ORDIN 1093 26/07/2019

  ORDIN nr. 1.093 din 26 iulie 2019privind desemnarea Autorităţii Aeronautice Civile Române în calitate de autoritate competentă pentru exercitarea atribuţiilor privind certificarea şi supravegherea persoanelor şi organizaţiilor care fac obiectul Regulamentului (UE) nr. 395/2018 al Comisiei din 13 martie 2018 de stabilire a normelor detaliate pentru operarea baloanelor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1.139/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 655 din 07 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 07 august 2019  47. ORDIN 1082 25/07/2019

  ORDIN nr. 1.082 din 25 iulie 2019privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 656 din 07 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 07 august 2019  48. ORDIN 1085 25/07/2019

  ORDIN nr. 1.085 din 25 iulie 2019pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 982/2011 privind aprobarea Listei cuprinzând punctele şi locurile de operare şi limitele acestora, a căror infrastructură portuară este proprietate privată, precum şi limitele radelor portuare şi ale zonelor de ancoraj

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 648 din 05 august 2019

  Data intrarii in vigoare: 05 august 2019  49. ORDIN 1043 16/07/2019

  ORDIN nr. 1.043 din 16 iulie 2019pentru aprobarea Normelor privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE, a Procedurilor de exceptare a aeronavelor cu o marjă mică de conformitate, înmatriculate în ţări în curs de dezvoltare, de la aplicarea restricţiilor de operare referitoare la zgomot instituite pe aeroporturile din România, precum şi a Procedurilor de autorizare a unor operaţiuni individuale efectuate pe aeroporturile din România cu aeronave cu o marjă mică de conformitate

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 31 iulie 2019  50. NORMA 16/07/2019

  NORME din 16 iulie 2019privind aplicarea la nivel naţional a prevederilor art. 8 alin. (4) din Regulamentul (UE) nr. 598/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 aprilie 2014 de stabilire a normelor şi a procedurilor cu privire la introducerea restricţiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune în cadrul unei abordări echilibrate şi de abrogare a Directivei 2002/30/CE

  EMITENT
 • Ministerul Transporturilor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 635 din 31 iulie 2019

  Data intrarii in vigoare: 31 iulie 2019