Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"41. HOTARARE 92 08/02/2024

HOTĂRÂRE nr. 92 din 8 februarie 2024privind actualizarea valorii de inventar, modificarea unor elemente ale descrierii tehnice, precum şi divizarea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Energiei

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 123 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  42. HOTARARE 104 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 104 din 8 februarie 2024pentru trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Unitatea Militară 0260 Bucureşti din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării, precum şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 123 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  43. HOTARARE 105 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 105 din 8 februarie 2024privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu Ploieşti, precum şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 123 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  44. HOTARARE 112 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 112 din 8 februarie 2024privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat şi a componenţei acestuia

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  45. REGULAMENT 08/02/2024

  REGULAMENT din 8 februarie 2024de organizare şi funcţionare a Comitetului de organizare a funeraliilor de stat şi a componenţei acestuia

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 120 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  46. HOTARARE 86 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 86 din 8 februarie 2024pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.120/2020 privind aprobarea amplasamentului şi declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lucrări pentru menţinerea şi dezvoltarea capacităţii la cariera Tismana I, judeţul Gorj, la 5.000.000 tone/an lignit"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 119 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  47. HOTARARE 84 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 84 din 8 februarie 2024privind aprobarea scoaterii definitive din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 0,0080 ha şi aprobarea ocupării temporare din fondul forestier naţional a terenului în suprafaţă de 4,4046 ha de către Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" - S.A., pentru proiectul de importanţă naţională privind reţeaua electrică de transport "Linia electrică aeriană 220 kV dublu circuit Ostrovu Mare - RET"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 119 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  48. HOTARARE 85 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 85 din 8 februarie 2024privind aprobarea ocupării temporare a terenului în suprafaţă de 10,9798 ha din fondul forestier naţional de către Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. Mediaş, pentru proiectul de importanţă naţională în domeniul gazelor naturale "Conductă de transport gaze naturale pe direcţia Prunişor-Orşova-Băile Herculane-Jupa"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 119 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  49. HOTARARE 87 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 87 din 8 februarie 2024pentru completarea art. 3^1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 119 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024  50. HOTARARE 90 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 90 din 8 februarie 2024privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Naţionale „Apele Române“, prin Administraţia Bazinală de Apă Crişuri

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 119 din 12 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 februarie 2024