Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE"41. REGULAMENT 16/07/2008

 REGULAMENT din 16 iulie 2008
de organizare şi funcţionare al comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008

Data intrarii in vigoare: 29 august 2008

ACT ABROGAT42. ORDIN 831 16/07/2008

 ORDIN nr. 831 din 16 iulie 2008
privind înfiinţarea comisiilor tehnice regionale pentru verificarea criteriilor utilizate la elaborarea planurilor de acţiune şi analizarea acestora, precum şi pentru aprobarea componenţei şi a regulamentului de organizare şi funcţionare ale acestora

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 630 din 29 august 2008

Data intrarii in vigoare: 29 august 2008

ACT ABROGAT43. ORDIN 942 18/08/2008

 ORDIN nr. 942 din 18 august 2008
privind stabilirea perioadei de organizare a celei de-a doua sesiuni de depunere a cererilor de finanţare pentru anul 2008 în cadrul Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, instituit prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2007

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 20 august 2008

Data intrarii in vigoare: 20 august 200844. ORDIN 877 25/07/2008

 ORDIN nr. 877 din 25 iulie 2008
pentru modificarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Procedura de organizare şi coordonare a schemei de management şi audit de mediu (EMAS) care permite participarea voluntară a organizaţiilor la această schemă

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 584 din 4 august 2008

Data intrarii in vigoare: 04 august 200845. ORDIN 864 23/07/2008

 ORDIN nr. 864 din 23 iulie 2008
pentru modificarea Instrucţiunilor privind modalităţile de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 55/2008 privind reluarea pentru anul 2008 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, aprobate prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 535/2008

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 25 iulie 2008

Data intrarii in vigoare: 25 iulie 200846. ORDIN 152 13/02/2008

 ORDIN nr. 152 din 13 februarie 2008
pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor-limită şi a modului de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 iulie 2008

ACT ABROGAT47. GHID 13/02/2008

 GHID din 13 februarie 2008
privind adoptarea valorilor-limită şi modul de aplicare a acestora atunci când se elaborează planurile de acţiune, pentru indicatorii L(zsn) şi L(noapte), în cazul zgomotului produs de traficul rutier pe drumurile principale şi în aglomerări, traficul feroviar pe căile ferate principale şi în aglomerări, traficul aerian pe aeroporturile mari şi/sau urbane şi pentru zgomotul produs în zonele din aglomerări unde se desfăşoară activităţi industriale prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 152/2005 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 84/2006

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 531 din 15 iulie 2008

Data intrarii in vigoare: 15 iulie 2008

ACT ABROGAT48. ORDIN 730 19/06/2008

 ORDIN nr. 730 din 19 iunie 2008
privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 ale Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti, Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" - I.N.C.D.M. Constanţa şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare "Delta Dunării" - I.N.C.D.D.D. Tulcea

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 1 iulie 2008

Data intrarii in vigoare: 01 iulie 200849. ORDIN 636 28/05/2008

 ORDIN nr. 636 din 28 mai 2008
pentru completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 1.274/2005 privind emiterea avizului de mediu la încetarea activităţilor de eliminare a deşeurilor, respectiv depozitare şi incinerare

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 425 din 6 iunie 2008

Data intrarii in vigoare: 06 iunie 200850. ORDIN 333 27/03/2008

 ORDIN nr. 333 din 27 martie 2008
pentru aprobarea Listei laboratoarelor din România care efectuează teste conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 385 din 21 mai 2008

Data intrarii in vigoare: 21 mai 2008