Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE"41. NORMA 19/11/2008

 NORMĂ din 19 noiembrie 2008
privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 200842. ORDIN 662 26/11/2008

 ORDIN nr. 662 din 26 noiembrie 2008
privind aprobarea cifrei anuale de şcolarizare pentru program, a numărului comisiilor de concurs şi al comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, a componenţei nominale a acestora, a tematicii pentru concurs, a cuantumului taxei de participare la program, a modalităţii privind plata acesteia şi a calendarului de desfăşurare a concursului naţional de admitere la Programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici 2009

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 806 din 3 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 decembrie 2008

ACT ABROGAT43. ORDIN 599 01/09/2008

 ORDIN nr. 599 din 1 septembrie 2008
pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 200844. NORMATIV 01/09/2008

 NORMATIV din 1 septembrie 2008
privind asigurarea tehnică de autovehicule a structurilor Ministerului Internelor şi Reformei Administrative*)

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 803 bis din 2 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 200845. ORDIN 636 20/10/2008

ORDIN nr. 636 din 20 octombrie 2008pentru aprobarea Normativului privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT
 • Ministerul Internelor şi Reformei Administrative
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 804 din 02 decembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2008  46. NORMATIV 20/10/2008

   NORMATIV din 20 octombrie 2008
  privind asigurarea tehnică de marină a structurilor deţinătoare de nave din Ministerul Internelor şi Reformei Administrative*)

  EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 804 bis din 2 decembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 02 decembrie 2008  47. NORMA 10/09/2008

   NORME PROPRII din 10 septembrie 2008
  de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

  EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2008  48. ORDIN 639 23/10/2008

   ORDIN nr. 639 din 23 octombrie 2008
  privind aprobarea cuantumului indemnizaţiilor membrilor comisiei de concurs şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi ale persoanelor care asigură secretariatul comisiilor la concursul naţional de admitere la programul de formare specializată pentru ocuparea unei funcţii publice corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici

  EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2008  49. ORDIN 609 10/09/2008

   ORDIN nr. 609 din 10 septembrie 2008
  pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

  EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2008  50. METODOLOGIE 07/10/2008

   METODOLOGIA din 7 octombrie 2008
  de aplicare a Ghidului de comunicare pentru situaţii de urgenţă

  EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
  PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 731 din 29 octombrie 2008

  Data intrarii in vigoare: 29 octombrie 2008