Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE"41. ORDIN 1638 26/09/2008

 ORDIN nr. 1.638 din 26 septembrie 2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 787 din 25 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 200842. ORDIN 1907 18/11/2008

 ORDIN nr. 1.907 din 18 noiembrie 2008
privind instituirea procedurii de administrare specială la Societatea Comercială SANEVIT 2003 - S.A. Arad

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 noiembrie 200843. ORDIN 1844 06/11/2008

 ORDIN nr. 1.844 din 6 noiembrie 2008
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.297/2008 pentru aprobarea Listei şi preţurilor de decontare ale materialelor sanitare care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate nominalizate prin Hotărârea Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 778 din 20 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 noiembrie 200844. ORDIN 1861 12/11/2008

 ORDIN nr. 1.861 din 12 noiembrie 2008
pentru aprobarea Listei laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 18 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 18 noiembrie 200845. ORDIN 1862 12/11/2008

 ORDIN nr. 1.862 din 12 noiembrie 2008
privind stabilirea specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice în care pot solicita confirmarea în rezidenţiat medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care ocupă prin concurs posturi de preparatori sau asistenţi universitari în instituţii de învăţământ superior medical, medico-dentar şi farmaceutic la discipline didactice care nu au corespondent în nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 770 din 17 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 17 noiembrie 200846. ORDIN 1577 16/09/2008

 ORDIN nr. 1.577 din 16 septembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 766 din 13 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2008

ACT ABROGAT47. NORMA 16/09/2008

 NORME METODOLOGICE din 16 septembrie 2008
de implementare a Programului naţional de control al tuberculozei

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL I nr. 766 din 13 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 13 noiembrie 2008

ACT ABROGAT48. ORDIN 1818 30/10/2008

 ORDIN nr. 1.818 din 30 octombrie 2008
privind modificarea Metodologiei pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 12/2008 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 917/2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 7 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 07 noiembrie 200849. ORDIN 1788 24/10/2008

 ORDIN nr. 1.788 din 24 octombrie 2008
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 200850. NORMA 24/10/2008

 NORME PROPRII din 24 octombrie 2008
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2008, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente care aparţin acestei reţele

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 5 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 05 noiembrie 2008