Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI"41. ORDIN 5898 11/11/2008

 ORDIN nr. 5.898 din 11 noiembrie 2008
pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul I, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.100/2005

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 200842. ORDIN 5899 11/11/2008

 ORDIN nr. 5.899 din 11 noiembrie 2008
pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de cercetător ştiinţific gradul II, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.101/2005

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 200843. ORDIN 5896 11/11/2008

 ORDIN nr. 5.896 din 11 noiembrie 2008
pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de profesor universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.098/2005

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 200844. ORDIN 5897 11/11/2008

 ORDIN nr. 5.897 din 11 noiembrie 2008
pentru completarea Sistemului de evaluare privind conferirea titlului de conferenţiar universitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.099/2005

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 27 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 200845. ORDIN 4700 07/07/2008

 ORDIN nr. 4.700 din 7 iulie 2008
privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru disciplinele de învăţământ din aria curriculară Educaţie fizică şi sport, clasele a V-a-a VIII-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 788 din 25 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 25 noiembrie 200846. ORDIN 4876 22/07/2008

 ORDIN nr. 4.876 din 22 iulie 2008
privind aprobarea programelor şcolare pentru disciplina de studiu din aria curriculară Tehnologii: Educaţie tehnologică, clasele a V-a-a VIII-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 200847. ORDIN 4988 05/08/2008

 ORDIN nr. 4.988 din 5 august 2008
privind aprobarea programelor şcolare revizuite pentru discipline de trunchi comun din aria curriculară Arte, clasele a V-a-a VIII-a

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 din 24 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 200848. ANEXA 05/08/2008

 ANEXĂ din 5 august 2008
cuprinzând Programele şcolare revizuite pentru următoarele discipline de trunchi comun din aria curriculară Arte: Educaţie muzicală, Educaţie plastică, clasele a V-a - a VIII-a*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 bis din 24 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 200849. ANEXA 22/07/2008

 ANEXĂ din 22 iulie 2008
cuprinzând Programa şcolară revizuită pentru disciplina Educaţie tehnologică, clasele a V-a - a VIII-a, din aria curriculară Tehnologii*)

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 784 bis din 24 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 noiembrie 200850. ORDIN 5741 28/10/2008

 ORDIN nr. 5.741 din 28 octombrie 2008
privind Metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Bucureşti şi judeţele nominalizate în Ordinul ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 5.573/2008

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 20 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 noiembrie 2008