Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"41. ORDIN 3544 17/10/2023

ORDIN nr. 3.544 din 17 octombrie 2023privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.494/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 959 din 24 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 24 octombrie 2023  42. ORDIN 3575 20/10/2023

  ORDIN nr. 3.575 din 20 octombrie 2023privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/ comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 957 din 23 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 23 octombrie 2023  43. ORDIN 3473 10/10/2023

  ORDIN nr. 3.473 din 10 octombrie 2023pentru stabilirea condiţiilor şi metodologiei privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice şi avizarea modificării acesteia, precum şi pentru stabilirea unor măsuri organizatorice în vederea aprobării/avizării structurii organizatorice a spitalelor publice şi a modificării acesteia

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 17 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 octombrie 2023  44. CONDITII 10/10/2023

  CONDIȚIILE ȘI METODOLOGIA din 10 octombrie 2023privind avizarea înfiinţării spitalelor private, avizarea structurii organizatorice, precum şi avizarea modificării acesteia

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 17 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 octombrie 2023  45. MASURI 10/10/2023

  MĂSURI ORGANIZATORICE din 10 octombrie 2023în vederea aprobării structurii organizatorice, precum şi a modificării acesteia pentru spitalele publice din reţeaua proprie a Ministerului Sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 17 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 octombrie 2023  46. MASURI 10/10/2023

  MĂSURI ORGANIZATORICE din 10 octombrie 2023în vederea avizării structurii organizatorice, precum şi a modificării acesteia pentru spitalele publice din reţeaua sanitară proprie a ministerelor, altele decât cele ale Ministerului Sănătăţii, a instituţiilor publice şi a autorităţilor administraţiei publice locale

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 936 din 17 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 17 octombrie 2023  47. ORDIN 3514 16/10/2023

  ORDIN nr. 3.514 din 16 octombrie 2023privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 934 din 16 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2023  48. ANEXA 16/10/2023

  ANEXE din 16 octombrie 2023privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 253/2018 pentru aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri paliative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 934 din 16 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2023  49. ORDIN 3393 03/10/2023

  ORDIN nr. 3.393 din 3 octombrie 2023pentru aprobarea Metodologiei de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 915 din 10 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 10 octombrie 2023  50. METODOLOGIE 03/10/2023

  METODOLOGIE din 3 octombrie 2023de desfăşurare a probelor examenului de obţinere a titlului de medic, medic stomatolog şi farmacist specialist

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 915 din 10 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 10 octombrie 2023