Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"41. ORDIN 1479 19/03/2024

ORDIN nr. 1.479 din 19 martie 2024pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind recoltarea, depozitarea şi transportul mostrelor biologice în vederea probaţiunii judiciare prin stabilirea alcoolemiei sau a prezenţei în organism a substanţelor psihoactive în cazul persoanelor implicate în evenimente sau împrejurări în legătură cu traficul rutier, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.512/2013

EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 243 din 21 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 21 martie 2024  42. ORDIN 1476 18/03/2024

  ORDIN nr. 1.476 din 18 martie 2024pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 63/2024 privind reglementarea metodologiei de monitorizare a prescrierii şi eliberării la nivel naţional a medicamentelor din categoria antibiotice şi antifungice de uz sistemic

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 238 din 20 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 20 martie 2024  43. ORDIN 1447 14/03/2024

  ORDIN nr. 1.447 din 14 martie 2024pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 483/2024 privind aprobarea formularelor standardizate la nivel naţional pentru raportarea rezultatelor investigaţiilor clinice şi paraclinice utilizate în stabilirea diagnosticului de cancer

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 226 din 18 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 18 martie 2024  44. ORDIN 1386 08/03/2024

  ORDIN nr. 1.386 din 8 martie 2024privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 219 din 15 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 15 martie 2024  45. ORDIN 1424 13/03/2024

  ORDIN nr. 1.424 din 13 martie 2024pentru aplicarea în trimestrul IV 2023 a prevederilor art. 3^8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 216 din 14 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 martie 2024  46. ORDIN 1425 13/03/2024

  ORDIN nr. 1.425 din 13 martie 2024pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.246/2012 privind desemnarea persoanelor responsabile cu identificarea şi declararea potenţialilor donatori de organe şi/sau ţesuturi şi/sau celule aflaţi în moarte cerebrală

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 216 din 14 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 martie 2024  47. ORDIN 1426 13/03/2024

  ORDIN nr. 1.426 din 13 martie 2024pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 216 din 14 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 martie 2024  48. ORDIN 1404 11/03/2024

  ORDIN nr. 1.404 din 11 martie 2024pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 207 din 12 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 12 martie 2024  49. ORDIN 1372 07/03/2024

  ORDIN nr. 1.372 din 7 martie 2024pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei şi a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcţie de competenţă

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 202 din 11 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 11 martie 2024  50. ORDIN 1345 05/03/2024

  ORDIN nr. 1.345 din 5 martie 2024privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 2.408/2023 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

  EMITENT
 • Ministerul Sănătății
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 199 din 11 martie 2024

  Data intrarii in vigoare: 01 aprilie 2024