Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII"41. ORDIN 1376 12/05/2022

ORDIN nr. 1.376 din 12 mai 2022pentru modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 112/2007 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate fi prelungit sau poate înceta înainte de termen

EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 490 din 17 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2022  42. ORDIN 1286 04/05/2022

  ORDIN nr. 1.286 din 4 mai 2022pentru stabilirea componenţei şi atribuţiilor comisiilor de soluţionare a contestaţiilor procesului-verbal de cercetare a cazului de boală profesională

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 487 din 17 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 17 mai 2022  43. ORDIN 1334 11/05/2022

  ORDIN nr. 1.334 din 11 mai 2022privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a Listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  44. PLAN 1334 11/05/2022

  PLAN DE MĂSURI din 11 mai 2022pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 480 din 13 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 13 mai 2022  45. ORDIN 1260 03/05/2022

  ORDIN nr. 1.260 din 3 mai 2022pentru modificarea pct. 57 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022  46. ORDIN 1258 03/05/2022

  ORDIN nr. 1.258 din 3 mai 2022pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 12 din Ordinul ministrului sănătăţii nr. 476/2017 privind organizarea şi funcţionarea structurilor care acordă asistenţă medicală şi îngrijirea bolnavilor cu arsuri

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 460 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  47. ORDIN 1250 02/05/2022

  ORDIN nr. 1.250 din 2 mai 2022pentru reorganizarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau" Bucureşti

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 461 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  48. ORDIN 1320 05/05/2022

  ORDIN nr. 1.320 din 5 mai 2022pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor art. 703 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii referitoare la medicamentele utilizate pentru rezolvarea unor nevoi speciale, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 85/2013

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 464 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  49. ORDIN 1321 05/05/2022

  ORDIN nr. 1.321 din 5 mai 2022privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 462 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022  50. ANEXA 05/05/2022

  ANEXĂ din 5 mai 2022referitoare la modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 509/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman valabile în România care pot fi utilizate/comercializate exclusiv de farmaciile comunitare/oficinele locale de distribuţie/farmaciile cu circuit închis şi drogheriile care nu se află în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sau/şi cu Ministerul Sănătăţii, cuprinse în Catalogul public

  EMITENT
 • Ministerul Sănătăţii
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 459 din 09 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 09 mai 2022