Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI"41. ORDIN 89 04/10/2023

ORDIN nr. 89 din 4 octombrie 2023privind modificarea şi completarea Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activităţii de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficienţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 84/2013

EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 895 din 05 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 05 octombrie 2023  42. ORDIN 90 04/10/2023

  ORDIN nr. 90 din 4 octombrie 2023pentru modificarea şi completarea unor ordine emise de preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 899 din 05 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 05 octombrie 2023  43. METODOLOGIE 20/09/2023

  METODOLOGIE din 20 septembrie 2023de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 869 din 27 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 septembrie 2023  44. ORDIN 85 20/09/2023

  ORDIN nr. 85 din 20 septembrie 2023pentru modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de aprobare a Metodologiei de calcul al consumului tehnologic din sistemul de transport al gazelor naturale

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 869 din 27 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 27 septembrie 2023  45. ORDIN 88 22/09/2023

  ORDIN nr. 88 din 22 septembrie 2023pentru modificarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei privind piaţa de energie electrică

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 867 din 26 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 2023  46. ORDIN 86 20/09/2023

  ORDIN nr. 86 din 20 septembrie 2023privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 16/2020 pentru aprobarea Metodologiei de regularizare a diferenţelor dintre alocări şi cantităţile de gaze naturale distribuite şi modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2020 privind aprobarea Contractului-cadru de distribuţie a gazelor naturale şi a Condiţiilor generale de contractare pentru prestarea serviciului de distribuţie a gazelor naturale

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 862 din 25 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 25 septembrie 2023  47. ORDIN 87 20/09/2023

  ORDIN nr. 87 din 20 septembrie 2023privind modificarea şi completarea Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficienţă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 78/2022

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 855 din 22 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 22 septembrie 2023  48. ORDIN 84 19/09/2023

  ORDIN nr. 84 din 19 septembrie 2023privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 139/2014 pentru aprobarea Regulamentului privind drepturile şi obligaţiile membrilor Comitetului de reglementare şi ale personalului angajat al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 845 din 20 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 20 septembrie 2023  49. ORDIN 83 06/09/2023

  ORDIN nr. 83 din 6 septembrie 2023pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 6/2010 privind aprobarea Procedurii operaţionale "Mecanismul de compensare a efectelor utilizării reţelelor electrice de transport pentru tranzite de energie electrică între operatorii de transport şi de sistem"

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 807 din 07 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 septembrie 2023  50. ORDIN 82 02/08/2023

  ORDIN nr. 82 din 2 august 2023privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  EMITENT
 • Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 721 din 04 august 2023

  Data intrarii in vigoare: 15 august 2023