Rezultate căutare pentru

Emitent: "CASA NA?IONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE"41. ANEXA 30/10/2023

ANEXE din 30 octombrie 2023privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 234/2022 pentru aprobarea machetelor de raportare fără regim special a indicatorilor specifici şi a Metodologiei transmiterii rapoartelor aferente programelor/subprogramelor naţionale de sănătate curative

EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1025 din 10 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 10 noiembrie 2023  42. ORDIN 970 26/10/2023

  ORDIN nr. 970 din 26 octombrie 2023pentru completarea art. 3 din Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3.301/791/2023 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor art. 3^1 alin. (1) din cap. II al anexei nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1007 din 06 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 2023  43. ORDIN 1010 31/10/2023

  ORDIN nr. 1.010 din 31 octombrie 2023pentru completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 516/2023 privind aprobarea regulilor de confirmare din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale la nivel de pacient pentru cazurile spitalizate în regim de spitalizare continuă şi de zi, precum şi a metodologiei de evaluare a cazurilor neconfirmate din punctul de vedere al datelor clinice şi medicale pentru care se solicită reconfirmarea

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1003 din 03 noiembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 03 noiembrie 2023  44. ORDIN 935 18/10/2023

  ORDIN nr. 935 din 18 octombrie 2023pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 969 din 25 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 25 octombrie 2023  45. ORDIN 879 28/09/2023

  ORDIN nr. 879 din 28 septembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 911 din 10 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 10 octombrie 2023  46. ORDIN 868 28/09/2023

  ORDIN nr. 868 din 28 septembrie 2023privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 563/2023 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 894 din 04 octombrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 04 octombrie 2023  47. ORDIN 799 22/09/2023

  ORDIN nr. 799 din 22 septembrie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 674/252/2012 privind aprobarea formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularului de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 880 din 29 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 29 septembrie 2023  48. ORDIN 800 22/09/2023

  ORDIN nr. 800 din 22 septembrie 2023privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 873 din 28 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 2023  49. ANEXA 22/09/2023

  ANEXĂ din 22 septembrie 2023privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 873 din 28 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 2023  50. ORDIN 804 25/09/2023

  ORDIN nr. 804 din 25 septembrie 2023privind completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

  EMITENT
 • Casa Națională de Asigurări de Sănătate
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 875 din 28 septembrie 2023

  Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 2023