Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4651. ORDIN 805 02/10/1998

 ORDIN nr. 805 din 2 octombrie 1998
privind reglementarea situaţiei asistenţilor medicali şi a altor categorii de personal cu pregătire postliceala şi medie, încadraţi cu nerespectarea Normelor privind schimbarea specialităţii personalului mediu şi auxiliar, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 108/1971

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 21 octombrie 1998

Data intrarii in vigoare: 21 octombrie 19984652. ORDIN 806 02/10/1998

 ORDIN nr. 806 din 2 octombrie 1998
pentru aprobarea Normelor privind schimbarea specialităţii şi obţinerea altei specialităţi pentru asistenţii medicali şi pentru alte categorii de personal sanitar, cu pregătire postliceala şi medie

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 400 din 21 octombrie 1998

Data intrarii in vigoare: 21 octombrie 1998

ACT ABROGAT4653. ORDIN 819 15/04/1998

 ORDIN nr. 819/117 din 15 aprilie 1998
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate în anul 1998

EMITENT: Min. Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 28 aprilie 1998

Data intrarii in vigoare: 28 aprilie 19984654. ORDIN 117 15/04/1998

 ORDIN nr. 819/117 din 15 aprilie 1998
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate în anul 1998

EMITENT: Min. Sănătăţii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 166 din 28 aprilie 1998

Data intrarii in vigoare: 28 aprilie 19984655. ORDIN 858 19/10/1997

 ORDIN nr. 858 din 19 octombrie 1997
pentru aprobarea Regulilor de buna practica în studiul clinic al medicamentelor în România şi a Normelor de aplicare a Regulilor de buna practica în studiul clinic al medicamentelor în România

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 17 februarie 1998

Data intrarii in vigoare: 17 februarie 19984656. ORDIN 2288 31/12/1997

 ORDIN nr. 2288 din 31 decembrie 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice privind constituirea Fondului iniţial de asigurări sociale de sănătate în anul 1998

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 394 din 31 decembrie 1997

Data intrarii in vigoare: 31 decembrie 19974657. ORDIN 201 14/02/1997

 ORDIN nr. 201 din 14 februarie 1997
pentru aprobarea Normelor metodologice de avizare sanitară şi autorizare sanitară

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 9 decembrie 1997

Data intrarii in vigoare: 09 decembrie 1997

ACT ABROGAT4658. ORDIN 7190 30/10/1997

 ORDIN nr. 7.190/S.D./22 septembrie 1997
pentru aprobarea Normativului privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997

Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 1997

ACT ABROGAT4659. NORMATIV 30/10/1997

 NORMATIV din 30 octombrie 1997
privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor NTPA - 002/1997

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 303 bis din 6 noiembrie 1997

Data intrarii in vigoare: 06 noiembrie 1997

ACT ABROGAT4660. ORDIN 768 05/09/1997

 ORDIN nr. 768 din 5 septembrie 1997
privind aprobarea Normelor metodologice pentru desfăşurarea activităţii de executare silită în baza Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările ulterioare, şi a Hotărârii Guvernului nr. 463/1997

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 16 septembrie 1997

Data intrarii in vigoare: 16 septembrie 1997