Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4551. ORDIN 1214 23/12/2003

 ORDIN nr. 1.214 din 23 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor privind suplimentele alimentare

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 20 aprilie 2004

ACT ABROGAT4552. NORMA 23/12/2003

 NORME din 23 decembrie 2003
privind suplimentele alimentare

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 50 din 21 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 20 aprilie 2004

ACT ABROGAT4553. ORDIN 1225 24/12/2003

 ORDIN nr. 1.225 din 24 decembrie 2003
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 20 ianuarie 2004

ACT ABROGAT4554. METODOLOGIE 24/12/2003

 METODOLOGIE din 24 decembrie 2003
pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 49 din 20 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 20 martie 2004

ACT ABROGAT4555. ORDIN 3 06/01/2004

 ORDIN nr. 3 din 6 ianuarie 2004
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 440/2003 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare de zi

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 19 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 19 ianuarie 2004

ACT ABROGAT4556. ORDIN 11 09/01/2004

 ORDIN nr. 11 din 9 ianuarie 2004
privind înfiinţarea Comitetului interinstituţional pentru pieţele de gros de interes naţional

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 37 din 16 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 16 ianuarie 20044557. ORDIN 1213 23/12/2003

 ORDIN nr. 1.213 din 23 decembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 761/2003 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2004

ACT ABROGAT4558. ORDIN 1064 19/12/2003

 ORDIN nr. 1.064 din 19 decembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 248/149/2003 pentru aprobarea subprogramelor de sănătate în anul 2003

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 14 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 20044559. ORDIN 1220 24/12/2003

 ORDIN nr. 1.220 din 24 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 1.220 din 24 decembrie 2003
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 890 din 15 decembrie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2004

ACT ABROGAT4560. NORMA 24/12/2003

 NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2003
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 bis din 9 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2004

ACT ABROGAT