Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4511. NORMA 21/11/2003

 NORME METODOLOGICE din 21 noiembrie 2003
de evaluare pentru acreditarea farmaciilor

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 23 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 20034512. ORDIN 1156 12/12/2003

 ORDIN nr. 1.156 din 12 decembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenţă şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 22 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 20034513. ORDIN 1185 17/12/2003

 ORDIN nr. 1.185 din 17 decembrie 2003
privind reorganizarea atelierelor judeţene de întreţinere şi reparaţii ale aparaturii medicale

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 20 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 20 decembrie 20034514. ORDIN 1127 08/12/2003

 ORDIN nr. 1.127 din 8 decembrie 2003
pentru aprobarea Ghidului referitor la conţinutul dosarului pentru notificările de tip IA şi IB

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 19 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20034515. GHID 08/12/2003

 GHID din 8 decembrie 2003
referitor la conţinutul dosarului pentru notificările de tip IA şi IB

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 19 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 20034516. ORDIN 1126 08/12/2003

 ORDIN nr. 1.126 din 8 decembrie 2003
pentru aprobarea modului de rezolvare a cererilor privind modificările designului şi inscripţionării ambalajului, precum şi modificările prospectului, altele decât cele datorate unor variaţii de tip IA, IB şi II

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 908 din 19 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 19 decembrie 2003

ACT ABROGAT4517. ORDIN 1143 10/12/2003

 ORDIN nr. 1.143 din 10 decembrie 2003
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 246/2003 privind aprobarea tarifelor pentru efectuarea expertizelor, a constatărilor şi a altor lucrări medico-legale

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 16 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20034518. ORDIN 1136 09/12/2003

 ORDIN nr. 1.136 din 9 decembrie 2003
privind modificarea alocării sumelor aferente instalării aparaturii de înaltă performanţă, achiziţionată din credite externe contractate direct sau cu garanţia statului

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 899 din 16 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 16 decembrie 20034519. NORMA 17/09/2003

 NORME PROPRII din 17 septembrie 2003
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 12 decembrie 20034520. ORDIN 862 17/09/2003

 ORDIN nr. 862 din 17 septembrie 2003
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care aparţin acestei reţele

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 886 din 12 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 12 decembrie 2003