Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4501. ORDIN 1213 23/12/2003

 ORDIN nr. 1.213 din 23 decembrie 2003
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 761/2003 privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 30 din 14 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 14 ianuarie 2004

ACT ABROGAT4502. NORMA 24/12/2003

 NORME METODOLOGICE din 24 decembrie 2003
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 bis din 9 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2004

ACT ABROGAT4503. ORDIN 1220 24/12/2003

 ORDIN nr. 1.220 din 24 decembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
Nr. 1.220 din 24 decembrie 2003
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Nr. 890 din 15 decembrie 2003
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 09 ianuarie 2004

ACT ABROGAT4504. ORDIN 1153 11/12/2003

 ORDIN nr. 1.153 din 11 decembrie 2003
pentru aprobarea Reglementărilor privind autorizarea de funcţionare a unităţilor de producţie a medicamentelor de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 20044505. REGLEMENTARI 11/12/2003

 REGLEMENTĂRI din 11 decembrie 2003
privind autorizarea de funcţionare a unităţilor de producţie a medicamentelor de uz uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 7 din 7 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 07 ianuarie 20044506. NORMA 11/12/2003

 NORME METODOLOGICE din 11 decembrie 2003
de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 24 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2003

ACT ABROGAT4507. ORDIN 1186 17/12/2003

 ORDIN nr. 1.186 din 17 decembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 849/297/2003 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec şi a normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, precum şi cele cu timbru sec

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 938 din 24 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2003

ACT ABROGAT4508. ORDIN 1152 11/12/2003

 ORDIN nr. 1.152 din 11 decembrie 2003
privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea punctelor de lucru ale furnizorilor de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau fiziologice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 24 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 2003

ACT ABROGAT4509. ORDIN 1193 17/12/2003

 ORDIN nr. 1.193 din 17 decembrie 2003
privind aprobarea Planului acţiunilor majore pentru implementarea finanţării bazate pe caz în spitalele din România, în perioada 2003-2004

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 936 din 24 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 24 decembrie 20034510. ORDIN 1073 21/11/2003

 ORDIN nr. 1.073 din 21 noiembrie 2003
privind aprobarea Normelor metodologice de evaluare pentru acreditarea farmaciilor

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 929 din 23 decembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2003