Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4491. ORDIN 737 06/08/2003

 ORDIN nr. 737 din 6 august 2003
privind înfiinţarea Comisiei comune a Ministerului Justiţiei şi Ministerului Sănătăţii de analiza a deceselor survenite în sistemul penitenciar

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 614 din 29 august 2003

Data intrarii in vigoare: 29 august 2003

ACT ABROGAT4492. ANEXA 06/08/2003

 ANEXE din 6 august 2003
privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 bis din 27 august 2003

Data intrarii in vigoare: 27 august 20034493. ORDIN 738 06/08/2003

 ORDIN nr. 738 din 6 august 2003
privind stabilirea nivelurilor maxime de reziduuri de pesticide în plante şi produse vegetale

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 608 din 27 august 2003

Data intrarii in vigoare: 27 august 2003

ACT ABROGAT4494. ORDIN 761 13/08/2003

 ORDIN nr. 761 din 13 august 2003
privind tarifele pentru prestaţiile efectuate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de institutele de sănătate publică

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 601 din 25 august 2003

Data intrarii in vigoare: 25 august 2003

ACT ABROGAT4495. ORDIN 759 13/08/2003

 ORDIN nr. 759 din 13 august 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 87/2003 pentru aprobarea listei afecţiunilor medicale incompatibile cu calitatea de conducător de autovehicule sau tramvaie şi a listei substanţelor cu efect psihoactiv, contraindicate conducătorilor de autovehicule şi tramvaie (produse sau substanţe stupefiante ori medicamente cu efecte similare acestora)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 597 din 22 august 2003

Data intrarii in vigoare: 22 august 20034496. INSTRUCTIUNI 1 28/07/2003

 INSTRUCŢIUNI nr. 1 din 28 iulie 2003
de aplicare a Normelor privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea unităţilor de asistenţa medico-sociale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 412/2003

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 599 din 22 august 2003

Data intrarii in vigoare: 22 august 20034497. ORDIN 731 01/08/2003

 ORDIN nr. 731 din 1 august 2003
pentru aprobarea Normelor privind metodele comunitare de analiza a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 14 august 2003

Data intrarii in vigoare: 14 august 20034498. NORMA 01/08/2003

 NORME din 1 august 2003
privind metodele comunitare de analiza a alcoolului neutru utilizat în sectorul vinului şi în obţinerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 581 din 14 august 2003

Data intrarii in vigoare: 14 august 20034499. ORDIN 753 08/08/2003

 ORDIN nr. 753 din 8 august 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 20034500. ORDIN 751 07/08/2003

 ORDIN nr. 751 din 7 august 2003
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino" şi al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Ştiinţelor Biomedicale "Victor Babeş"

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 12 august 2003

Data intrarii in vigoare: 12 august 2003