Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4461. ORDIN 922 08/10/2003

 ORDIN nr. 922 din 8 octombrie 2003
pentru aprobarea perioadei de timp în care Agenţia Naţionala a Medicamentului soluţionează cererile de autorizare de punere pe piaţa pentru produsele medicamentoase care reprezintă extensii de linie cu o noua/noi concentraţie/concentraţii, pentru produsele medicamentoase înregistrate în România prin procedura naţionala după data de 1 ianuarie 2001

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 16 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 16 octombrie 2003

ACT ABROGAT4462. ORDIN 933 09/10/2003

 ORDIN nr. 933 din 9 octombrie 2003
privind reorganizarea centrelor medicale

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 15 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 15 octombrie 2003

ACT ABROGAT4463. ORDIN 858 17/09/2003

 ORDIN nr. 858 din 17 septembrie 2003
pentru aprobarea modelului Raportului standard de evaluare a calităţii produselor medicamentoase

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 708 din 10 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 10 octombrie 20034464. ORDIN 823 03/09/2003

 ORDIN nr. 823 din 3 septembrie 2003
privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor, al ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 250/531/83/2002 pentru aprobarea Normei cu privire la fabricarea, conţinutul, ambalarea, etichetarea şi calitatea fainii de grâu destinate comercializării pentru consum uman

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 691 din 2 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 02 octombrie 20034465. ORDIN 727 28/07/2003

 ORDIN nr. 727 din 28 iulie 2003
privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situaţie de risc şi ameliorarea situaţiei medicale a copiilor protejaţi în centrele de plasament

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 2003

ACT ABROGAT4466. NORMA 09/09/2003

 NORME METODOLOGICE din 9 septembrie 2003
privind organizarea şi exercitarea auditului intern în cadrul Ministerului Sănătăţii*)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 bis din 1 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 20034467. ORDIN 840 09/09/2003

 ORDIN nr. 840 din 9 septembrie 2003
pentru aprobarea Normelor metodologice de organizare şi exercitare a auditului public intern în cadrul Ministerului Sănătăţii

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 688 din 1 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 20034468. ORDIN 869 19/09/2003

 ORDIN nr. 869 din 19 septembrie 2003
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 22/14/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale spitaliceşti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor medicale de urgenta şi transport sanitar, precum şi a serviciilor de recuperare a sănătăţii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 680 din 26 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 26 septembrie 20034469. ORDIN 861 17/09/2003

 ORDIN nr. 861 din 17 septembrie 2003
pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2003

ACT ABROGAT4470. NORMA 17/09/2003

 NORME din 17 septembrie 2003
privind organizarea şi funcţionarea inspecţiei sanitare de stat

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 23 septembrie 2003

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2003

ACT ABROGAT