Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4421. ORDIN 974 28/07/2004

 ORDIN nr. 974 din 28 iulie 2004
pentru aprobarea instrucţiunilor privind completarea şi eliberarea certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de stat

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 15 august 2004

ACT ABROGAT4422. NORMA 28/07/2004

 NORME TEHNICE din 28 iulie 2004
privind modul de completare a certificatelor de concediu medical

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 20044423. INSTRUCTIUNI 28/07/2004

 INSTRUCŢIUNI din 28 iulie 2004
privind acordarea concediilor medicale şi eliberarea certificatelor de concediu medical

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 714 din 6 august 2004

Data intrarii in vigoare: 06 august 20044424. ORDIN 763 15/06/2004

 ORDIN nr. 763 din 15 iunie 2004
pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 704 din 4 august 2004

Data intrarii in vigoare: 04 august 2004

ACT ABROGAT4425. ORDIN 954 27/07/2004

 ORDIN nr. 954 din 27 iulie 2004
privind reglementarea acordării asistenţei medicale pacienţilor din România de către specialişti aparţinând unor clinici sau organizaţii umanitare din străinătate

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 30 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 iulie 20044426. ORDIN 810 22/06/2004

 ORDIN nr. 810 din 22 iunie 2004
pentru aprobarea Normelor proprii de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care aparţin acestei reţele

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 29 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 29 iulie 20044427. NORMA 22/06/2004

 NORME PROPRII din 22 iunie 2004
de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale în reţeaua sanitară a ministerelor şi instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice, siguranţei naţionale şi autorităţii judecătoreşti, aplicabile în relaţiile contractuale dintre Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care aparţin acestei reţele

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 684 din 29 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 29 iulie 20044428. ORDIN 870 01/07/2004

 ORDIN nr. 870 din 1 iulie 2004
pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 26 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 26 iulie 20044429. REGULAMENT 01/07/2004

 REGULAMENT din 1 iulie 2004
privind timpul de muncă, organizarea şi efectuarea gărzilor în unităţile publice din sectorul sanitar

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 671 din 26 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 26 iulie 20044430. ORDIN 820 24/06/2004

 ORDIN nr. 820 din 24 iunie 2004
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie "Cantacuzino"

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 665 din 23 iulie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 iulie 2004