Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂ?II"4401. ORDIN 868 30/06/2004

 ORDIN nr. 868 din 30 iunie 2004
pentru aprobarea Normei cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul tomatelor în conservă

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 septembrie 20054402. NORMA 30/06/2004

 NORMĂ din 30 iunie 2004
cu privire la natura, conţinutul, fabricarea, calitatea, ambalarea, etichetarea, marcarea, depozitarea şi transportul tomatelor în conservă

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 891 din 30 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 30 septembrie 20054403. ORDIN 1186 21/09/2004

 ORDIN nr. 1.186 din 21 septembrie 2004
pentru aprobarea Normelor metodologice privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalaţiile radiologice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 20044404. NORMA 21/09/2004

 NORME METODOLOGICE din 21 septembrie 2004
privind verificarea îndeplinirii criteriilor de acceptabilitate pentru instalaţiile radiologice

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 885 din 28 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 28 septembrie 20044405. ORDIN 1070 25/08/2004

 ORDIN nr. 1.070 din 25 august 2004
pentru aprobarea programului de supraveghere şi control al infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS)

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 874 din 24 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 20044406. ORDIN 1103 08/09/2004

 ORDIN nr. 1.103 din 8 septembrie 2004
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 172/113/2004 pentru aprobarea derulării programelor şi subprogramelor de sănătate finanţate din bugetul de stat şi din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate în anul 2004

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 20044407. ORDIN 1138 15/09/2004

 ORDIN nr. 1.138 din 15 septembrie 2004
privind aprobarea Nomenclatorului de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 24 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 24 septembrie 2004

ACT ABROGAT4408. ORDIN 1142 15/09/2004

 ORDIN nr. 1.142 din 15 septembrie 2004
pentru stabilirea conţinutului-cadru al curriculei de formare profesională a medicilor implicaţi în tratamentul toxicodependenţei

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 867 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 20044409. ORDIN 1181 20/09/2004

 ORDIN nr. 1.181 din 20 septembrie 2004
pentru aprobarea documentaţiei necesare susţinerii cererii de autorizare de punere pe piaţă pentru medicamentele care reprezintă primul generic pentru care se solicită autorizarea de punere pe piaţă în România după medicamentul original

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2004

ACT ABROGAT4410. ORDIN 1182 20/09/2004

 ORDIN nr. 1.182 din 20 septembrie 2004
pentru aprobarea Listei denumirilor comune internaţionale care necesită studii de bioechivalenţă

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 23 septembrie 2004

Data intrarii in vigoare: 23 septembrie 2004

ACT ABROGAT