Rezultate căutare pentru

Emitent: "SENATUL"31. HOTARARE 52 02/05/2022

HOTĂRÂRE nr. 52 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind abordarea situaţiilor de instrumentalizare în domeniul migraţiei şi azilului - COM(2021) 890 final

EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  32. HOTARARE 53 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 53 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2016/399 cu privire la Codul Uniunii privind regimul de trecere a frontierelor de către persoane - COM(2021) 891 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  33. HOTARARE 54 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 54 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind cooperarea poliţienească operativă - COM(2021) 780 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 469 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  34. HOTARARE 55 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 55 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului privind schimbul de informaţii dintre autorităţile de aplicare a legii din statele membre şi de abrogare a Deciziei-cadru 2006/960/JAI a Consiliului - COM(2021) 782 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  35. HOTARARE 56 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 56 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind schimbul automatizat de date în scopul cooperării poliţieneşti („Prüm II“), de modificare a Deciziilor 2008/615/JAI şi 2008/616/JAI ale Consiliului şi a Regulamentelor (UE) 2018/1.726, 2019/817 şi 2019/818 ale Parlamentului European şi ale Consiliului - COM(2021) 784 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  36. HOTARARE 57 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 57 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de instituire a unei platforme de colaborare pentru sprijinirea funcţionării echipelor comune de anchetă şi de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.726 - COM(2021) 756 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  37. HOTARARE 58 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 58 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1.727 al Parlamentului European şi al Consiliului şi a Deciziei 2005/671/JAI a Consiliului în ceea ce priveşte schimbul de informaţii digitale în cazurile de terorism - COM(2021) 757 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  38. HOTARARE 59 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 59 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind digitalizarea cooperării judiciare şi a accesului la justiţie în cadrul procedurilor transfrontaliere în materie civilă, comercială şi penală şi de modificare a anumitor acte din domeniul cooperării judiciare - COM(2021) 759 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  39. HOTARARE 60 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 60 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de modificare a Directivei 2003/8/CE a Consiliului, a Deciziilor-cadru 2002/465/JAI, 2002/584/JAI, 2003/577/JAI, 2005/214/JAI, 2006/783/JAI, 2008/909/JAI, 2008/947/JAI, 2009/829/JAI şi 2009/948/JAI ale Consiliului şi a Directivei 2014/41/UE a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte digitalizarea cooperării judiciare - COM(2021) 760 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 471 din 11 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 11 mai 2022  40. HOTARARE 70 02/05/2022

  HOTĂRÂRE nr. 70 din 2 mai 2022referitoare la propunerea de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce priveşte sfera activelor şi investiţiilor eligibile, structura portofoliului şi cerinţele de diversificare, împrumutul de numerar şi alte reguli ale fondurilor şi în ceea ce priveşte cerinţele referitoare la autorizarea, politicile de investiţii şi condiţiile de funcţionare ale fondurilor europene de investiţii pe termen lung - COM(2021) 722 final

  EMITENT
 • Senatul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 465 din 10 mai 2022

  Data intrarii in vigoare: 10 mai 2022