Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL EDUCA?IEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ?I SPORTULUI"31. ORDIN 6193 13/11/2012

 ORDIN nr. 6.193 din 13 noiembrie 2012
privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 13 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 201232. METODOLOGIE 13/11/2012

 METODOLOGIE din 13 noiembrie 2012
privind organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de definitivare în învăţământ

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 843 din 13 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 13 decembrie 201233. ORDIN 6251 19/11/2012

 ORDIN nr. 6.251 din 19 noiembrie 2012
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 11 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 201234. REGULAMENT 19/11/2012

 REGULAMENT-CADRU din 19 noiembrie 2012
privind organizarea, desfăşurarea şi normarea activităţilor didactice la formele de învăţământ la distanţă şi cu frecvenţă redusă la nivelul învăţământului superior

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 831 din 11 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 201235. ORDIN 6223 13/11/2012

 ORDIN nr. 6.223 din 13 noiembrie 2012
privind fuziunea prin absorbţie a unităţii de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Smart Kids" din municipiul Bucureşti de către unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Smart Kids" din municipiul Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 823 din 7 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 decembrie 201236. ORDIN 6151 07/11/2012

 ORDIN nr. 6.151 din 7 noiembrie 2012
privind înfiinţarea Centrului Naţional de Excelenţă Baia Mare pentru pregătirea elevilor şi elevelor la disciplina sportivă rugby

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 7 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 decembrie 201237. REGULAMENT 07/11/2012

 REGULAMENT din 7 noiembrie 2012
de organizare şi funcţionare a Centrului Naţional de Excelenţă Baia Mare pentru pregătirea elevilor şi elevelor la disciplina sportivă rugby

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 7 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 07 decembrie 201238. ORDIN 6194 13/11/2012

 ORDIN nr. 6.194 din 13 noiembrie 2012
privind aprobarea Normelor metodologice de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 06 decembrie 201239. NORMA 13/11/2012

 NORME METODOLOGICE din 13 noiembrie 2012
de organizare şi funcţionare a programelor de conversie profesională a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 819 din 6 decembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 06 decembrie 201240. ORDIN 6246 16/11/2012

 ORDIN nr. 6.246 din 16 noiembrie 2012
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Metodologia pentru primirea la studii şi şcolarizarea cetăţenilor străini din state terţe UE în învăţământul de stat şi particular acreditat din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.000/2012

EMITENT: MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 29 noiembrie 2012

Data intrarii in vigoare: 29 noiembrie 2012