Rezultate căutare pentru

Emitent: "GUVERNUL"31. HOTARARE 103 08/02/2024

HOTĂRÂRE nr. 103 din 8 februarie 2024privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului cu nr. MF 106559 aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti, ca urmare a restituirii acestuia către persoana îndreptăţită, precum şi modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  32. HOTARARE 107 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 107 din 8 februarie 2024privind înscrierea unor imobile situate în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestora în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi modificarea valorii de inventar a imobilului 2661 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, precum şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  33. HOTARARE 110 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 110 din 8 februarie 2024privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei, şi actualizarea persoanei juridice care administrează bunul imobil, a datelor tehnice şi valorii de inventar a bunului identificat cu numărul MF 60393, ca urmare a înscrierii în cartea funciară şi a reevaluării acestuia, şi trecerea acestui imobil din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Educaţiei, prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Maramureş şi Clubul Sportiv Şcolar Sighetu Marmaţiei, în domeniul public al municipiului Sighetu Marmaţiei pentru Liceul Pedagogic "Taras Şevcenko" din Sighetu Marmaţiei

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 126 din 14 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 14 februarie 2024  34. HOTARARE 82 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 82 din 8 februarie 2024privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare intersecţie cu sens giratoriu în zona drumului naţional DN 39 (E 87) km 23+190"

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  35. HOTARARE 93 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 93 din 8 februarie 2024privind recunoaşterea Asociaţiei Colorăm Zâmbete ca fiind de utilitate publică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  36. HOTARARE 94 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 94 din 8 februarie 2024privind recunoaşterea Asociaţiei Grafoart ca fiind de utilitate publică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  37. HOTARARE 95 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 95 din 8 februarie 2024privind recunoaşterea Asociaţiei Oraşelor din România ca fiind de utilitate publică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  38. HOTARARE 106 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 106 din 8 februarie 2024privind aprobarea închirierii unor spaţii temporar disponibile dintr-un imobil aparţinând domeniului public al statului şi aflat în administrarea Institutului de Fizică Atomică

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  39. HOTARARE 108 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 108 din 8 februarie 2024privind transmiterea unei părţi din imobilul 1215, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Afacerilor Interne, pentru Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Mr. Constantin Ene" al Judeţului Bacău, şi modificarea anexelor nr. 1 şi 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024  40. HOTARARE 109 08/02/2024

  HOTĂRÂRE nr. 109 din 8 februarie 2024privind actualizarea datelor de identificare şi a valorii de inventar a unui bun imobil înscris în anexa nr. 8 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, precum şi schimbarea administratorului imobilului şi a denumirii bunului

  EMITENT
 • Guvernul
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 122 din 13 februarie 2024

  Data intrarii in vigoare: 13 februarie 2024