Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE"31. ORDIN 1216 06/10/2008

 ORDIN nr. 1.216 din 6 octombrie 2008
privind aprobarea Normativului tehnic pentru evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor - NTLH-050

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 24 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 octombrie 200832. NORMATIV 06/10/2008

 NORMATIV TEHNIC din 6 octombrie 2008
privind evaluarea stării de siguranţă în exploatare a echipamentelor hidroelectromecanice ale evacuatorilor de ape mari ai barajelor NTLH-050

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 24 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 24 octombrie 200833. ORDIN 1170 29/09/2008

 ORDIN nr. 1.170 din 29 septembrie 2008
pentru aprobarea Ghidului privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice - GASC

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 200834. GHID 29/09/2008

 GHID din 29 septembrie 2008
privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice - GASC

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 711 din 20 octombrie 2008

Data intrarii in vigoare: 20 octombrie 200835. ORDIN 923 07/08/2008

 ORDIN nr. 923 din 7 august 2008
pentru completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 347/2003 privind restricţionarea introducerii pe piaţă şi a utilizării anumitor substanţe şi preparate periculoase

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 03 aprilie 2009

ACT ABROGAT36. ORDIN 1092 15/09/2008

 ORDIN nr. 1.092 din 15 septembrie 2008
pentru aprobarea derogărilor în cazul speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 655 din 17 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 200837. ORDIN 976 21/08/2008

 ORDIN nr. 976 din 21 august 2008
privind aprobarea Metodologiei pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 septembrie 200838. METODOLOGIE 21/08/2008

 METODOLOGIE din 21 august 2008
pentru determinarea bazinelor hidrografice cu caracter torenţial în care se află aşezări umane expuse pericolului viiturilor rapide

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 647 din 11 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 septembrie 200839. ORDIN 876 25/07/2008

 ORDIN nr. 876 din 25 iulie 2008
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli rectificat pe anul 2008 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Protecţia Mediului - ICIM Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 643 din 9 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 09 septembrie 200840. ORDIN 948 19/08/2008

 ORDIN nr. 948 din 19 august 2008
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.321/2006, al Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 280/2007, şi Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 90/2007

EMITENT: MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 642 din 8 septembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 septembrie 2008