Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE"31. ORDIN 665 28/11/2008

 ORDIN nr. 665 din 28 noiembrie 2008
privind unele activităţi de management resurse umane în unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 2009

ACT ABROGAT32. METODOLOGIE 28/11/2008

 METODOLOGIA din 28 noiembrie 2008
desfăşurării activităţilor de analiză a postului şi de întocmire a fişei postului

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 2009

ACT ABROGAT33. METODOLOGIE 28/11/2008

 METODOLOGIA din 28 noiembrie 2008
privind organizarea şi desfăşurarea examenelor/concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante în Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 833 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 ianuarie 2009

ACT ABROGAT34. ORDIN 668 04/12/2008

 ORDIN nr. 668 din 4 decembrie 2008
pentru alocarea sumelor în vederea compensării creşterilor neprevizionate ale preţurilor combustibililor utilizaţi pentru producerea energiei termice furnizate populaţiei în sistem centralizat, conform Ordonanţei Guvernului nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 829 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 200835. ORDIN 282 24/08/2007

 ORDIN nr. 282 din 24 august 2007
privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 200836. CRITERII 24/08/2007

 CRITERIILE ŞI METODOLOGIA din 24 august 2007
de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 200837. STANDARD 24/08/2007

 STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 24 august 2007
de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 200838. ORDIN 667 03/12/2008

 ORDIN nr. 667 din 3 decembrie 2008
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 827 din 9 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 09 decembrie 2008

ACT ABROGAT39. ORDIN 663 27/11/2008

 ORDIN nr. 663 din 27 noiembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind identificarea, evaluarea şi controlul riscurilor de incendiu, aprobată prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 210/2007

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 8 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 08 decembrie 200840. ORDIN 657 19/11/2008

 ORDIN nr. 657 din 19 noiembrie 2008
pentru aprobarea Normelor metodologice privind planificarea şi evidenţa activităţilor productive din unităţile Ministerului Internelor şi Reformei Administrative

EMITENT: MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 812 din 4 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 04 decembrie 2008