Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE"31. ORDIN 1990 19/11/2007

 ORDIN nr. 1.990 din 19 noiembrie 2007
pentru aprobarea Mecanismului naţional de identificare şi referire a victimelor traficului de persoane

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 17 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 17 decembrie 200832. ORDIN 1982 05/12/2008

 ORDIN nr. 1.982 din 5 decembrie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 12/2004 pentru adoptarea Protocolului privind Metodologia efectuării consultaţiei prenatale şi a consultaţiei postnatale, Carnetului gravidei şi Anexei pentru supravegherea medicală a gravidei şi lăuzei

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 12 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 12 decembrie 200833. ORDIN 1961 02/12/2008

 ORDIN nr. 1.961 din 2 decembrie 2008
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.038/2008 privind aprobarea tarifelor şi valoarea cotizaţiei de menţinere în vigoare a autorizaţiei de punere pe piaţă, practicate de Agenţia Naţională a Medicamentului

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 11 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 11 decembrie 200834. ORDIN 1389 04/08/2008

 ORDIN nr. 1.389 din 4 august 2008
privind aprobarea Criteriilor şi metodologiei de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri şi a Standardelor minime obligatorii de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 200835. STANDARD 04/08/2008

 STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 4 august 2008
de organizare şi funcţionare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 200836. CRITERII 04/08/2008

 CRITERIILE ŞI METODOLOGIA din 4 august 2008
de autorizare a centrelor de furnizare de servicii pentru consumatorii de droguri

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 830 din 10 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 10 decembrie 200837. ORDIN 1941 25/11/2008

 ORDIN nr. 1.941 din 25 noiembrie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.301/500/2008 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 5 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 200838. ORDIN 1842 06/11/2008

 ORDIN nr. 1.842 din 6 noiembrie 2008
pentru aprobarea Monografiei privind înregistrarea în contabilitate a produselor şi bunurilor din Rezerva Ministerului Sănătăţii Publice, a vaccinurilor şi altor produse achiziţionate în cadrul programelor naţionale de sănătate, precum şi a produselor şi bunurilor provenite din donaţii

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 816 din 5 decembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 05 decembrie 200839. ORDIN 1920 19/11/2008

 ORDIN nr. 1.920 din 19 noiembrie 2008
privind modificarea Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 318/2008 pentru aprobarea criteriilor privind includerea, neincluderea sau excluderea medicamentelor în/din Lista cu denumiri comune internaţionale ale medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, a documentaţiei care trebuie depusă de solicitanţi în vederea includerii unui medicament în această listă şi a procedurii de lucru a Comisiei de strategie terapeutică

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 799 din 28 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 28 noiembrie 2008

ACT ABROGAT40. ORDIN 1701 08/10/2008

 ORDIN nr. 1.701 din 8 octombrie 2008
pentru modificarea anexei nr. 1 "Definirea şi denumirea sub care se vând produsele" la Norma privind definirea, denumirile sub care se vând, etichetarea şi condiţiile de calitate ale anumitor sortimente de lapte conservat, parţial sau integral deshidratat, destinate consumului uman, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului, al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 521/832/321/2003

EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 797 din 27 noiembrie 2008

Data intrarii in vigoare: 27 noiembrie 2008