Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR"31. ORDIN 48 07/04/2022

ORDIN nr. 48 din 7 aprilie 2022pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea principiilor şi liniilor directoare referitoare la buna practică de fabricaţie pentru produsele medicinale veterinare, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 86/2020

EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 391 din 21 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 21 aprilie 2022  32. ORDIN 42 04/04/2022

  ORDIN nr. 42 din 4 aprilie 2022pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de organizare şi funcţionare a unităţilor farmaceutice veterinare, precum şi procedura de înregistrare sanitară veterinară/autorizare sanitară veterinară a unităţilor şi activităţilor din domeniul farmaceutic veterinar, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 83/2014

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 380 din 18 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 18 aprilie 2022  33. ORDIN 39 28/03/2022

  ORDIN nr. 39 din 28 martie 2022pentru abrogarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 149/2014 privind procedura de înfiinţare a circumscripţiilor sanitar-veterinare de asistenţă în scopul efectuării activităţilor sanitar-veterinare publice de interes naţional

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 343 din 07 aprilie 2022

  Data intrarii in vigoare: 07 aprilie 2022  34. ORDIN 175 29/12/2021

  ORDIN nr. 175 din 29 decembrie 2021privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 71 din 25 ianuarie 2022

  Data intrarii in vigoare: 25 ianuarie 2022  35. ORDIN 168 21/12/2021

  ORDIN nr. 168 din 21 decembrie 2021pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 113/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial în unităţile de prelucrare, procesare, depozitare, transport, valorificare şi comercializare a produselor şi subproduselor alimentare de origine nonanimală

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1225 din 23 decembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 23 decembrie 2021  36. ORDIN 165 17/12/2021

  ORDIN nr. 165 din 17 decembrie 2021privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2007 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de control oficial sanitar-veterinar efectuat de către personalul de specialitate în unităţile care produc alimente de origine animală

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1217 din 22 decembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 22 decembrie 2021  37. ORDIN 128 01/10/2021

  ORDIN nr. 128 din 1 octombrie 2021pentru modificarea şi completarea Normei sanitare veterinare privind formularele de prescripţie medicală cu regim special şi normele metodologice referitoare la utilizarea acestora, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 64/2012

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1067 din 08 noiembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 28 ianuarie 2022  38. ORDIN 135 14/10/2021

  ORDIN nr. 135 din 14 octombrie 2021pentru modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 201/2007 privind Procedura de eliberare a Certificatului de competenţă profesională pentru conducătorii şi însoţitorii de pe vehiculele rutiere care transportă animale vii şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 96/2014 privind aprobarea tarifelor aplicabile în domeniul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 1041 din 01 noiembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 01 noiembrie 2021  39. ORDIN 74 06/05/2021

  ORDIN nr. 74 din 6 mai 2021privind modificarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, a punctelor de intrare, a punctelor de ieşire, a punctelor de intrare desemnate, a punctelor de import desemnate, precum şi a programului de lucru al acestora

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 892 din 17 septembrie 2021

  Data intrarii in vigoare: 17 septembrie 2021  40. ORDIN 112 12/08/2021

  ORDIN nr. 112 din 12 august 2021privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 39/2010 pentru aprobarea cerinţelor tehnice care trebuie îndeplinite de mijloacele oficiale de identificare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, precum şi pentru stabilirea condiţiilor de aprobare a acestora pe teritoriul României

  EMITENT
 • Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
 • PUBLICAT ÎN  Monitorul Oficial nr. 830 din 31 august 2021

  Data intrarii in vigoare: 31 august 2021