Rezultate căutare pentru

Emitent: "AUTORITATEA NA?IONALĂ PENTRU PROTEC?IA COPILULUI ?I ADOP?IE"31. METODOLOGIE 09/03/2004

 METODOLOGIE din 9 martie 2004
de finanţare şi selectare a proiectelor din cadrul programelor de interes naţional în domeniul protecţiei copilului

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 244 din 19 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 19 martie 200432. ORDIN 21 26/02/2004

 ORDIN nr. 21 din 26 februarie 2004
pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 15 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 15 martie 2004

ACT ABROGAT33. STANDARD 26/02/2004

 STANDARDE MINIME OBLIGATORII din 26 februarie 2004
privind serviciile pentru protecţia copilului de tip rezidenţial

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 222 din 15 martie 2004

Data intrarii in vigoare: 15 martie 2004

ACT ABROGAT34. ORDIN 177 16/12/2003

 ORDIN nr. 177 din 16 decembrie 2003
privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 22 ianuarie 2004

Data intrarii in vigoare: 22 ianuarie 2004

ACT ABROGAT35. ORDIN 137 23/09/2003

 ORDIN nr. 137 din 23 septembrie 2003
privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 7 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 200336. PROG. ANALITIC 23/09/2003

 PROGRAMA ANALITICA din 23 septembrie 2003
a cursurilor de formare profesională pentru asistenţii maternali profesionişti

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 702 din 7 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 200337. ORDIN 139 23/09/2003

 ORDIN nr. 139 din 23 septembrie 2003
privind aprobarea Criteriilor specifice Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie persoanelor juridice de drept privat fără scop patrimonial

EMITENT: MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI - AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 703 din 7 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 07 octombrie 200338. ORDIN 6843 10/04/2003

 ORDIN nr. 6.843 din 10 aprilie 2003
privind prevenirea intrării copiilor în dificultate sau în situaţie de risc şi ameliorarea situaţiei medicale a copiilor protejaţi în centrele de plasament

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 689 din 1 octombrie 2003

Data intrarii in vigoare: 01 octombrie 2003

ACT ABROGAT39. GHID 26/02/2003

 GHID din 26 februarie 2003
pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap*)

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 bis din 25 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 iulie 2003

ACT ABROGAT40. ORDIN 18 26/02/2003

 ORDIN nr. 18 din 26 februarie 2003
privind aprobarea Ghidului metodologic pentru evaluarea copilului cu dizabilităţi şi încadrarea într-un grad de handicap

EMITENT: AUTORITATEA NAŢIONALĂ PENTRU PROTECŢIA COPILULUI ŞI ADOPŢIE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 538 din 25 iulie 2003

Data intrarii in vigoare: 25 iulie 2003

ACT ABROGAT