Rezultate căutare pentru

Emitent: "MINISTERUL COMUNICA?IILOR ?I TEHNOLOGIEI INFORMA?IEI"31. ANEXA 06/09/2006

 ANEXE din 6 septembrie 2006
nr. 1-3 la Ordinul nr. 395/2006 pentru completarea Ordinului ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 220/2006 privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005 (Anexele 1-3)

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 813 bis din 3 octombrie 2006

Data intrarii in vigoare: 03 octombrie 200632. ORDIN 397 06/09/2006

 ORDIN nr. 397 din 6 septembrie 2006
pentru aprobarea Documentului de politică şi strategie privind exploatarea benzii de frecvenţe 410-415 MHz/420-425 MHz, în scopul furnizării de servicii de comunicaţii mobile în bandă largă

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 786 din 18 septembrie 2006

Data intrarii in vigoare: 18 septembrie 200633. ORDIN 396 06/09/2006

 ORDIN nr. 396 din 6 septembrie 2006
privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 777 din 13 septembrie 2006

Data intrarii in vigoare: 13 septembrie 200634. ORDIN 262 01/06/2006

 ORDIN nr. 262 din 1 iunie 2006
privind aprobarea Listei standardelor române care au adoptat standardele europene armonizate pentru echipamentele radio şi echipamentele terminale de telecomunicaţii, potrivit Directivei 1999/5/CE

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 507 din 12 iunie 2006

Data intrarii in vigoare: 12 iunie 200635. ORDIN 220 16/05/2006

 ORDIN nr. 220 din 16 mai 2006
privind aprobarea documentelor adoptate de către Consiliul de Exploatare Poştală al Uniunii Poştale Universale la reuniunea anuală din ianuarie 2005

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 489 din 6 iunie 2006

Data intrarii in vigoare: 06 iunie 200636. ORDIN 131 22/03/2006

 ORDIN nr. 131 din 22 martie 2006
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Studii şi Cercetări pentru Comunicaţii - I.N.S.C.C. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 200637. ORDIN 130 22/03/2006

 ORDIN nr. 130 din 22 martie 2006
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2006 al Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - I.C.I. Bucureşti

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 287 din 30 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 30 martie 200638. ORDIN 103 13/03/2006

 ORDIN nr. 103 din 13 martie 2006
privind modificarea Tabelului naţional de atribuire a benzilor de frecvenţă, aprobat prin Ordinul ministrului comunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei nr. 232/2003

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 266 din 24 martie 2006

Data intrarii in vigoare: 24 martie 200639. ORDIN 2 06/01/2006

 ORDIN nr. 2 din 6 ianuarie 2006
pentru aprobarea Metodologiei referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 200640. METODOLOGIE 06/01/2006

 METODOLOGIE din 6 ianuarie 2006
referitoare la circuitul informaţiilor la nivel naţional între Compartimentul pentru schimb de informaţii pentru reglementări tehnice, autorităţile administraţiei publice centrale şi alte autorităţi cu funcţie de reglementare

EMITENT: MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI INFORMAŢIEI
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 186 din 27 februarie 2006

Data intrarii in vigoare: 27 februarie 2006